tik8
پیگیری بلیط
نگاهی به نمایش «فرشته تاریخ»

نگاهی به نمایش «فرشته تاریخ»

  • ۱۰ تیر ۱۳۹۸
  • ساعت:۱۲:۵۱

شرح خبر

<p>نمایش "فرشته تاریخ" به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی&zwnj;راد؛ درباره&zwnj; آخرین روز زندگی والتر بنیامین است. والتر بنیامین زمانی که از فاشیسم آلمان می&zwnj;گریخت در مرز فرانسه و اسپانیا دستگیر شد.<br />این نمایش توانسته قاب&zwnj;ها و تصاویر زیبایی را بسازد. این قاب&zwnj;ها گاه تحت تاثیر نقاشی و ژست&zwnj;های نمایشی بود. ژست و تعلیق نمایشی یکی از موضوعات بحث بنیامین و برشت در این نمایش بود. نقاشی و ژست با مضمون نمایش و شخصیت والتر بنیامین رابطه برقرار می&zwnj;کرد. بنابراین می&zwnj;توان گفت در تصویرسازی&zwnj;های نمایشی رابطه&zwnj; فرم و محتوا متعادل برقرار شده است. اینجا در هم تنیدگی معنا و شکل به نمایش ساختاری محکم داده است. نویسنده و کارگردان ارتباطات درستی را از دل تاریخ بیرون کشیده است. دو بزنگاه تاریخی و یک مقایسه&zwnj; قابل تامل انجام داده است.<br />یکی از دلایل زیبایی قاب&zwnj;های نمایش زیبایی طراحی صحنه است. در دو طرف صحنه طناب&zwnj;هایی آویزان است که نقش دیوار و جداکننده دارند. از طرفی گاهی استعاره از بند یا طناب دار هستند و در برخی صحنه&zwnj;ها یادآور طناب&zwnj;های روی کشتی ملاحان است. انتهای صحنه قاب کجی است که تصاویری بر روی آن می&zwnj;افتد. تصویر گاهی روی دیوارها و کف صحنه نیز منعکس می&zwnj;شود. لباس&zwnj;های بازیگران رنگ&zwnj;هایی خنثی دارند. رنگ&zwnj;هایی که روی صحنه وجود دارند و هیجان و احساس تولید می&zwnj;کنند، گاهی در قاب کج انتهای صحنه و تصاویرِ روی آن منعکس می&zwnj;شود. استعاره نقش مهمی در تولید تصویر و معنا در نمایش دارد؛ برای مثال قاب کج استعاره از کج بودن جهان در زمانه&zwnj; بنیامین است.<br />قابل ذکر است که اجرای نمایش "فرشته تاریخ" به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی&zwnj;راد، از یکشنبه ۲ تیر ماه و با استقبال قابل توجه مخاطبان، در مجموعه تئاتر شهر، سالن چهارسو آغاز شده است.</p>
منبع:هنر آنلاین