tik8
پیگیری بلیط
نمایشنامه خوانی چهار صندوق - دومین دوره جشنواره استاد بهرام بیضایی

نمایشنامه خوانی چهار صندوق - دومین دوره جشنواره استاد بهرام بیضایی

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>نویسنده:</strong></span>&nbsp;<span style="font-size: 12px;">بهرام بیضایی</span><br /> <span style="font-size: 14px;"><strong>کارگردان:</strong></span>&nbsp;<span style="font-size: 12px;">مهیار افرا</span><br /> <span style="font-size: 14px;"><strong>خوانش:</strong></span>&nbsp;<span style="font-size: 12px;">مهیار افرا</span></p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 14px;"><strong>خلاصه نمایشنامه:</strong></span></span>&nbsp;چهار کس با رنگ های سرخ، زرد، سبز، سیاه مشخص گردیده اند و به ترتیب نمادی از طبقات بازاری، روشنفکر، مذهبی و توده مرذم می باشند، می کوشند تا برای رهایی از تحدید های احتمالی، مترسکی بسازند تا ایشان را در مقابل با هر خطری حفظ نمایند. مترسک جان میگیرد و ...</p> <div>&nbsp;</div>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است