tik8
پیگیری بلیط
اتاق فرار دور دنیا در شصت دقیقه

اتاق فرار دور دنیا در شصت دقیقه

  • سفر به داستان محبوب ژول ورن
  • بهاء بلیط:60,000 تومان

درباره رویداد

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;"><button style="border-radius: 12px; margin: 0px; font-family: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; overflow: visible; appearance: button; background-color: #b22222; color: white; padding: 3px 7px; border: initial none initial;">حداقل تعداد نفرات برای بازی: 2 الی 6 نفر<br style="box-sizing: border-box;" /></button></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;"><strong>درصد سختی بازی: 70%</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">ساعات فعالیت مجموعه:<br /></span><strong>هر روز از ساعت 14 تا 24</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">تلفن تماس جهت هماهنگی ساعت بازی:</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 16px;"><strong>&nbsp;22758258</strong></span><br /></span><br style="box-sizing: border-box;" /><span style="color: #212529;"><span style="font-size: 16px;">لطفا 15 دقیقه قبل از شروع بازی در مجموعه جهت توضیح از نحوه بازی حضور داشته باشید!</span></span></p> <hr /> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;">&nbsp;</p> <p><strong>داستان بازی:</strong></p> <p>مان در سال ۱۸۷۳ متوقف شده است. سالی که&nbsp;ژول ورن&nbsp;رمان &ldquo; دور دنیا در هشتاد روز&rdquo; را نوشت.</p> <p>اتاقی که در آستانه وارد شدن به آن هستید، در خانه قهرمان این رمان یعنی&nbsp;فیلیس فاگ&nbsp;قرار دارد.</p> <p>شما می بایست در چمدان وی هر آنچه را که این قهرمان نیاز دارد جمع کنید و از اتاق فرار کنید تا وی سفرش را آغاز کند.60 دقیقه بعد قطار حرکت میکند و او باید به این قطار برسد.</p>
0

نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است