tik8
پیگیری بلیط

گروه دیمین زند

    درباره هنرمند

    <p>گروه دیمین زند یکی دیگر از گروه های سافت راک است که تمام ترکها ساخته و تنظیم خود اوست. ترک ها به زبانهای فارسی و انگلیسی است و به گفته شنوندگان یاد آور گروه هایی مثل کمل، پینک فلوید، سوپر ترمپ و سانتانا است، آلبوم اول او با نام شلیک آغاز در سال ۹۵ مجوز گرفت و به صورت قانونی در ایران و مجازی در جهان پخش شد و میتوان کنسرت بزرگ تخت جمشید در شیرلز را از دست آوردهای شلیک اغاز دانست،</p>