tik8
پیگیری بلیط
فریدون محرابی

فریدون محرابی

    درباره هنرمند

    <p dir="RTL">فریدون محرابی متولد سال 1358، لیسانس بازیگری را از دانشگاه هنر و معماری و فوق لیسانس کارگردانی و بازیگری را از دانشکده سینما و تئاتر دریافت کرده است.</p> <p dir="RTL">او در سریال هایی چون &quot;مدار صفر درجه&quot;، &quot;مرگ تدریجی یک رویا&quot;، &quot;به کجا چنین شتابان&quot;، &quot;آشپزباشی&quot;، &quot;خانه بی پرنده&quot; و کارهای تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته است.</p> <p dir="RTL">محرابی همچنین یکی از بازیگران و کارگردانهای مطرح رادیویی است که تا کنون نقش های متنوع رادیویی را به اجرا دراورده است<span dir="LTR">.</span></p>