tik8
پیگیری بلیط
حمید عسکری

حمید عسکری

    درباره هنرمند

    <p dir="RTL" style="text-align: justify;">حمید عسکری متولد آبادان است اما اصلیت وی به شیراز برمی&zwnj;گردد و بزرگ شده اصفهان می&zwnj;باشد. او کارشناس مدیریت صنعتی است و فعالیت هنری خود را از سال 85-84 به صورت حرفه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای آغاز کرد.</p> <p style="text-align: justify;"><span dir="RTL">او تا کنون آلبوم&zwnj;&zwnj;های</span><span dir="RTL">&quot;</span><span dir="RTL"> پرنده&quot;، &quot; دلبریده&quot; در سال 86،&quot;کما</span><span dir="RTL">۱&quot; در سال 85 ،&quot; کما2&quot; در سال 88 ،&quot; کما3&quot; در سال 89، </span><span dir="RTL">&quot;</span><span dir="RTL">خوشبختی&quot; در سال 92 را روانه بازار کرده است. آخرین آلبوم او &quot;از عشق&quot; نام دارد که در سال 94 منتشر شد. آلبوم &quot;کما1 &quot; پرفروش&zwnj;ترین آلبوم وی بود. </span><span dir="RTL">از تک آهنگ</span>&zwnj;<span dir="RTL">های او می</span><span dir="RTL">&zwnj;</span><span dir="RTL">توان به &quot;خدایا&quot;</span> &nbsp;<span dir="RTL">و &quot;</span><span dir="RTL">اسمم هنوز روته&quot; اشاره کرد. &quot;تلافی&quot;، &quot;قسمت&quot;، &quot;چشمای تو&quot; و &quot;سنگ غرور&quot; از محبوب</span><span dir="RTL">&zwnj;</span><span dir="RTL">ترین آثار حمید عسکری است. </span></p>