tik8
پیگیری بلیط
ایوب آقاخانی

ایوب آقاخانی

  • تولد:1354

درباره هنرمند

<p dir="RTL" style="line-height: 20.8px;"><strong>ایوب آقاخانی</strong>&nbsp;نمایشنامه&zwnj;نویس، کارگردان، بازیگر و مدرس دانشگاه، در سال 1354 در تبریز متولد شد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="line-height: 20.8px;"><strong>تئاتر (نویسندگی و کارگردانی)<br /></strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خزه - مرثیه ای برای یک سبک وزن - رودکی، جادوگر واژگان سبز - جنوب از شمال غربی - رویاهای رام نشده - شمعدانی ها - پزشک نازنین - سه گانه پاریسی - نمایش کسوف - زنانی که به بزها خیره شدند - روزهای زرد - زمین مقدس - تکه های سنگین سرب - فصل خون - علت - کودک مدفون - باجه تلفن - نام همه مصلوبان عیسی است - مرگ در می&zwnj;زند</span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 20.8px;"><strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نمایشنامه (نویسندگی)<br /></span></strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نوک طلا - کوه و پرنده - دوئتی کوتاه برای پاییز - تمام صبح های زمین - اروند خون - ماه پیشونی - اروندخون - رویاهای رام نشده - منطقه صفر - امپراتور و آنجلو - رودکی، جادوگر واژگان سبز - آسمان و زمین - آواز از دورترین کرانه مه آلود زمین - محاق - مومیا - کاپو چینوی ایرلندی - کابوس نیمه شب آذر</span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 20.8px;"><strong>تئاتر (بازیگری)</strong><br /><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حلقه بازی - یک سو از هزار سوی این شهر بی در و پیکر - در مه بخوان - لبخند با شکوه آقای گیل - مثل ماه برای آسمان - پاییز - هملت - چیستا - تیغ کهنه - باران - خون - مرغابی وحشی - کسوف - متابولیک - کابوس&zwnj;های یک پیر مرد بازنشسته خائن ترسو - شبی که راشل از خانه رفت - هملت با سالاد فصل - مصاحبه - تمام صبح های زمین - باجه تلفن - سگ کشی - اروند خون - سقراط - شبی که راشل از خانه رفت - روال عادی - فاوست - خواجه نظام الملک - عشق و عالیجناب - غزل کفر - مشروطه بانو - شب روی سنگفرش خیس - نویسنده مرده است - پزشک نازنین - بازار عاشقان - عشق نامه - بیمار - اتاقک های نامرئی - گلن گری راس - تریو بدون هارمونی</span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 20.8px;"><strong>آثار مکتوب</strong><br /><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دوئتی کوتاه برای پاییز - گیل گمش - تفاوت&zwnj;های داستانی همگون درباره دو مرد ناهمگون" "کاپوچینوی ایرلندی - ماه و مه - زمین مقدس - روزهای زرد - تمام صبح های زمین - فصل خون - واگویه در مسیر وهم و امید - اصول درام&zwnj;نویسی برای رادیو - رویاهای رام نشده - امپراتورو آنجلو - ماه،بر ترک اسب پیر - نام همه مصلوبان عیسی است - مرثیه ای برای یک سبک وزن - منطقه صفر - مومیا - جنوب از شمال غربی - عصر امروز - عصر دیروز - راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو - تکه های سنگین سرب - ترجمه نمایشنامه مونی و کاروانهایش - نمایشنامه پیاده در مه - نمایشنامه اروند خون - نمایشنامه سه گانه پاریسی - مجموعه شعر مکاشفه موخر - ماه بر ترک اسب پیر و سه تک گویی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دراماتوروژ<br /></span></strong><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چیستا - تیغ کهنه - رویاهای خلیج فارس - باران</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong> مشاور کارگردان و برنامه ریز نمایش<br /></strong> تهران زیر بال فرشتگان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong> فیلمنامه نویسی</strong><br />دانی و من - توی گوش سالمم زمزمه کن - مسافرخانه سعادت - رکوئیم برای روز سوم - کت تنگ - برج عاج و روح</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong>مجموعه تلویزیونی (بازیگری)</strong><br />زیرگذر - داوران</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong>تله تئاتر (بازیگری)<br /></strong>آهسته با گل سرخ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong>فیلم کوتاه (بازیگری)</strong><br />بیمار - شب تلخ و شادی</span></p> <hr /> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جوایز و افتخارات<br /></span></strong><span dir="RTL">- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه &laquo;دریا و دایره&raquo; از جشنواره منطقه&zwnj;ای<br />- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه &laquo;گیلگمش&raquo; از جشنواره استانی<br />- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه &laquo;ماه و مه&raquo; از جشنواره استانی و منطقه&zwnj;ای<br />- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه &laquo;کاپوچینوی ایرلندی&raquo; از جشنواره استانی<br />- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه &laquo;مُحاق&raquo; از جشنواره استانی و منطقه&zwnj;ای<br />- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه رادیویی &laquo;روزهای زرد&raquo; از جشنواره بین المللی برنامه&zwnj;های رادیویی<br />- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه رادیویی &laquo;میزری&raquo; از جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی<br />- دریافت جایزه نویسندگی برتر اورژینال برای نگارش نمایشنامه &laquo;امپراطور و آنجلو&raquo; از جشنواره بین المللی تئاتر فجر<br />- دریافت جایزه نویسندگی برای نگارش نمایشنامه رادیویی &laquo;سه گانه صلح&raquo;(جنگ و صلح) از جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی<br />- دریافت جایزه کارگردانی برای کارگردانی &laquo;مصاحبه&raquo; از دومین رپرتوار رادیو - تئاتر مرکز هنرهای نمایشی صدا<br />- دریافت جایزه اثر برگزیده ادبیات نمایشی سال، به خاطر نمایشنامه &laquo;روزهای زرد&raquo;(نسخه سریال رادیویی)<br />- دریافت جايزه كارگردان برتر نمايش برای نمايش &laquo;جايی برای همه&raquo; از نخستين جشنواره برنامه&zwnj;های اقتصادی راديو<br />- دریافت جايزه كارگردان برتر نمايش &laquo;بيلی بتگيت&raquo; از دوازدهمين جشنواره بين المللی برنامه های راديويی<br />- دریافت جايزه نشان پژوهش گر ممتاز از سومين جشنواره نمايش&zwnj;های راديويی - سالگرد تولد راديو نمايش<br />- دریافت جايزه نويسندگی و كارگردانی (آفرينش) برای نمايش &laquo;چله نشين&raquo; از سومين<br />- دریافت جايزه مجری كارشناس برتر رسانه به انتخاب هنرمندان، نويسندگان و منتقدان با نظرسنجی هفته نامه سروش<br />- دریافت جايزه توليد برترين برنامه راديويی برای برنامه &laquo;ديالوگ&raquo; به انتخاب هنرمندان، منتقدان و نويسندگان<br />- دریافت جايزه ادبيات نمايشی برای نگارش نمايشنامه &laquo;منطقه صفر&raquo; از ششمین جشن انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران<br />- دریافت جایزه فعال&zwnj;ترین نمایشنامه نویس سال 91 (بخش آثار تالیفی) از هفتمین جشن انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی<br />- دریافت جایزه مولف ومترجم برتر رادیو برای تالیف و ترجمه کتب مختلف در طول دوران کاری به بهانه بیست و دومین دوره هفته کتاب<br />- دریافت جایزه کارگردانی برای نمایش &laquo;تکه های سنگین سرب&raquo; از سی وچهارمین جشنواره بین المللی تئاترفجر</span></p>