tik8
پیگیری بلیط
10 نمایش برتر در حال حاضر انگلستان

10 نمایش برتر در حال حاضر انگلستان

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
  • ساعت:۰۷:۲۶

شرح خبر

<p>انگلستان دیرتر از جاهای دیگر اروپا از قرون وسطی بیرون آمد و وارد رنسانس شد. انگلستان در ابتدای دوره الیزابتی وارد رنسانس شد.</p> <p><em><strong>الیزابتین</strong></em></p> <p>ملکه الیزابت در سال 1558 میلادی بر تخت سلطنت نشست. او لاتین و یونانی می دانست و به زبانهای فرانسه، اسپانیایی و ایتالیایی نیز آشنایی داشت و به همین خاطر آثار کلاسیک بطور جدی مورد توجه قرار گرفت. سلطنت ملکه الیزابت اول تا سال 1603 بود ولی روح هنر و ادبیات الیزابتی تا 1649 ادامه یافت. تاثیر ملکه الیزابت بر هنر وادبیات انگلستان چندان عمیق بود که نمایش انگلیس در آن دوره را بسیا از محققان &quot;الیزابتین&quot; نامیده اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>درام در دوره الیزابتین</strong></em></p> <p>1. تراژدی کلاسیک: آثاری بودند که با اقتباس از آثار کلاسیک و بیشتر آثار یونانی نوشته می شدند.</p> <p>2.تراژدی ملی: مشهور ترین چهره تراژدی ملی &quot;شکسپیر&quot; می باشد، با آثاری نظیر هملت، اتللو، مکبث، جولیوس سزار...</p> <p>3. انواع کمدی: الف) کمدی روستایی ب) کمدی جادویی ج)کمدی بورژوایی</p> <p>در زمینه کمدی بجز آثار زیبایی که توسط شکسپیر نوشته شده اند، باید از &quot;بن جانسن&quot; نام برد با آثاری به نام &quot;ولپن، کیمیاگر&quot;.<br /> 4. نمایش های تاریخی: نمایشنامه هایی که بر ساس روایت تاریخی نوشته شده اند. برخی از آثار تاریخی شکسپیر مانند: هنری هشتم، ریچارد سوم و بعضی نمایشنامه های تاریخی دیگر در این گروه قرار می گیرند.</p> <p><em><strong>ویلیام شکسپیر</strong></em></p> <p>شکسپیر در 23 آوریل سال 1564 در استراتفورد، در انگلستان به دنیا آمد و مرگ او در 23 آوریل 1616 می باشد و در کلیسای &quot;ترینتی&quot; دفن شده است. شاعرانی به بزرگی شکسپیر وجود داشته اند اما هیچ یک مانند او اسرار آمیز نبودند. ابهام در مورد شکسپیر و زندگی او بسیار است. شکسپیر بنیانگذار تراژدی مدرن بعد از رنسانس است. او بیشتر از همه نویسندگان دوره خود همه جنبه های تئاتر را مستقیما تجربه کرده بود. طول زندگی وی با حکومت الیزابت اول و جیمز اول مصادف بوده است.</p> <p><em><strong>ویژگیهای آثار شکسپیر</strong></em></p> <p>1. شکسپیر داستانهایش را از منابع گوناگون (تاریخ، اسطوره، افسانه، قصه و نمایشنامه) گرفته است. اما آنچنان فضا و موقعیت دراماتیک برای آنها بوجود آورده است که کاملا برای خود او شده اند.</p> <p>2.در نمایشنامه های او موقعیتها و شخصیتها همواره بصورتی واضح و روشن در صحنه های ابتدایی (صحنه اول ودوم) تشریح می شوند و حرکت نمایشی عمل نمایشی، از طریق این موقیعت به شکل منطقی رشد می کند، تحول می یابد و ظاهر می شود.</p> <p>3. معمولا چند داستان در ابتدای نمایشنامه در هم بافته می شوند تا حدی مستقل از یکدیگر این داستانها به پیش می روند، ولی در نهایت در پایان نمایشنامه به هم متصل می شوند و پیوند می خورند. بطوری که حل یکی از مسائل و نتیجه یکی از داستانها منجر به حل مسئله ای دیگر و سر انجام داستانی دیگر می شود و به همین ترتیب نتیجه نهایی نمایشنامه حاصل می شود. یعنی از طریق یک کثرت آشکار به وحدت می رسد.</p> <p>4. او در حرکت صحنه آزادانه از زمان و مکان استفاده می کند، معمولا در یک نمایش، ماهها وسالها در مکانی جداگانه سپری می شود تا احساس زندگی در حال تکامل در درون صحنه های نمایشنامه داشته باشیم.</p> <p>5. بازیگران او در قالب شخصیتهای دقیقی تراشیده شده اند که از نادانی، حماقت تا پادشاهی و قهرمانی و دانایی، از جوانی و بیگناهی تا پیری و فساد تجسم می شوند. نگاه دقیق شکسپیر بر رفتار آدمی و عمل کرد او در دنیا برای همه انسانهای بعد از او هنوز ارزشمند و آموزنده است.</p> <p>6. دیالوگ شاعرانه و جاندر او هم حالات روحی و روانی عقاید ویژه ای را مطرح می کند و هم زبان تصویری موجز او باعث شکوفایی ذهنیتهای پیچیده ای می شود که موقعیت دراماتیک را بلافاصله با همه هستی پیوند می زند.</p> <p>7. نمایشنامه های شکسپیر از ساختمان پنج پرده ای برخوردارند و هر پرده از سه تا هفت صحنه تشکیل شده است.</p> <p>8. شکسپیر اصول وحدت سه گانه را رعایت نمی کند و انسان گرایی و انسان محوری از دیگر ویژگیهای آثار اوست.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>نمونه هایی از نمایشنامه های شکسپیر</em></strong></p> <p>1. تراژدی: اتللو، شاه لیر، هملت، مکبث</p> <p>2. کمدی- تراژدی: رومئو و ژولیت، ترویلوس و طوفان</p> <p>3. رویای نیمه شب تابستان، شب دوازدهم: کمدی:</p> <p>4. تاریخ: هنری ششم، ریچارد سوم، شاه جان، هنری چهارم .</p> <p>شهرت شکسپیر در اواخر سده هفدهم آغاز و در سده هجدهم به اوج رسید.</p> <p>در ادامه به گزارش مجله timeOut : ده نمایش برتر حال حاضر انگلستان به این ترتیب دسته بندی شده است:<br /> 1- رومئو و ژولیت<br /> 2- وسواس (obsession)<br /> 3- بز، یا سیلویا کیست؟<br /> 4- علاج (the treatment)<br /> 5- خیابان چهل و دوم<br /> 6- نگهبانان در تاج<br /> 7- رضایت (carousel)<br /> 8- جنگ هسته ای<br /> 9- چرخ و فلک<br /> 10- شهر شیشه ای</p> <p>&nbsp;</p>
منبع:تیکت