tik8
پیگیری بلیط
یادداشت اکتای براهنی برای سفر به نهایت دور

یادداشت اکتای براهنی برای سفر به نهایت دور

  • ۱۰ امرداد ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۵:۱۵

شرح خبر

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">در متن یادداشت اکتای براهنی نویسنده ، فیلمساز و مدرس سینما که بر نمایش سفر به نهایت دور نوشت آمده است:</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">چند سالی&zwnj;ست تئاتر و سینمای ما گرایش فراگیری به رئالیزم اجتماعی پیدا کرده است. نمی&zwnj;دانم کدام متأثر از دیگری&zwnj;ست یا آیا یک تب مشترک است یا اساسن به نفع هنر تئاتر و سینماست رفتن به این سمت یا نه! اما می&zwnj;دانم کمی شکل دارد تبدیل به رفتاری عادت گونه می&zwnj;شود و این نوع عادت کردن برای ذات هنر خوب نخواهد بود. &quot;سفر به نهایت دور&quot; قصه&zwnj;ای اجتماعی دارد اما هرگز به سمتِ این تبِ موجود قدم برنمی&zwnj;دارد و سعی در بازنماییِ مستندگونه از جامعه&zwnj;ی خود ندارد. بلکه روایتِ خود را از معضلات اجتماعی، حال یا عالمن عامدن، یا به طورِ غریزی به صورتی فرم&zwnj;گرا بیان می&zwnj;کند و به صحنه می&zwnj;آورد. &quot;سفر به نهایت دور&quot; قصد ندارد در فرم چندان تو را مجبور به دیدن فراواقع کند، با فرمی که به واقعیت می&zwnj;دهد و آن را در اختیارِ ذهنیتِ مخاطب قرار می&zwnj;دهد، همان ذهنیت مخاطب را وارد و درگیر جهانی فراواقع یا سورئال می&zwnj;کند و این قرائتِ شخصی از اجتماع، از جامعه&zwnj;ی سرخوش از مخدّر به سمتِ سرازیریِ مرگ، با کاراکترهایی ملموس در قصه&zwnj; و شکلِ ارائه&zwnj;ی آن، فرم و فضا را در هم تنیده و مسیر مستقل فکری و شکلی خود را دنبال و جستجو می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">&quot;سفر به نهایت دور&quot; ساختارِ نوشتاری و اجرایی سختی در شکل و فرم دارد و گاه هم خود را به فضای سینما نزدیک می&zwnj;کند اما در نهایت، بازنماییِ شخصی خود را از جهانِ موجودِ پیرامونمان با وفاداری به ذات هنر تئاتر مقابل چشمِ تماشاگر گذاشته؛ و ناگزیر دیدنی می&zwnj;شود.</p>
منبع:ایران تئاتر