tik8
پیگیری بلیط
کودتا 28 مرداد در تالار وحدت

کودتا 28 مرداد در تالار وحدت

  • ۱۳ امرداد ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۶:۱۴

شرح خبر

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش &quot;راپورت&zwnj;های شبانه دکتر مصدق&quot; دو وجه سیاسی و تاریخی دارد چون هم مساله کودتا را سعی می&zwnj;کند بی&zwnj;طرفانه روایت کند که عملی سیاسی است و هم ارجاعات تاریخی دارد که گذر زمان را از منظر تاریخ و مسائل مطروحه در آن روایت می&zwnj;کند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تئاتر سیاسی یعنی تئاتر انتقادی. اگر محرک انتقاد در مسائل ملموس و عینی و جالب توجه جستجو می&zwnj;شود، نباید به نام یک حزب، یک حزب دیگر (یا به نام ایدئولوژی، یک ایدئولوژی دیگر) مورد انتقاد قرار گیرد. (ملشینگر، 1388: 224)</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">در این نمایش هم علاوه بر پیروزی در رفراندوم برای انحلال مجلس شورای ملی و چیره شدن بر کودتاچیان در شب 24 مرداد که باز هم پیروزی دولت مصدق را یادآور می&zwnj;شود، به سرانجام این کودتا که در شامگاه 28 مرداد و شکست مصدق می&zwnj;انجامد می&zwnj;پردازد که در نهایت هم دادگاه که مصدق را خائن به ملت می&zwnj;داند و سپس مرگ او و دفن شدنش در باغچه خانه شخصی&zwnj;اش در احمدآباد مستوفی که سال&zwnj;ها در آنجا حبس خانگی بود، اتفاق می&zwnj;افتد. اینها فرازهایی از زندگی مردی است که به بزرگی و بزرگواری در عالم سیاست در دنیا شهره است چون مقابل امپریالیسم انگلیس مقاومت کرد و در ملی شدن صنعت نفت ایران مهم&zwnj;ترین حرکت سیاسی را انجام داده بود و پس از آن نیز در ادامه مشروطه به دنبال محدود کردن قدرت شاه به عنوان شخص اول حکومت پهلوی بود که بتواند مجلس و دولت را با اختیارات بیشتر در ارائه سرنوشت بهتر برای ملت قدرتمند سازد که شوربختانه امپریالیسم آمریکا در یک کودتای ننگین برای شکست این مرد آزاداندیش اقدامات اساسی انجام داد که این شکست سال&zwnj;ها ترس، سکوت و رخوت را در فضای سیاسی و روشنفکری پراکند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">اصغر خلیلی می&zwnj;خواهد گزارش&zwnj;گر یک رویداد تاریخی- سیاسی معاصر باشد که هنوز هم برای بسیاری از ایرانیان شنیدن و دیدن اسناد و گفته&zwnj;های تاریخی درباره این کودتا خواهان دارد و به ویژه اگر در تئاتر و سینما بشود درباره&zwnj;اش اظهار نظر کرد که موقعیت&zwnj;های نمایشی جاذبه بیشتری برای درک این روزگار و رویداد دارند. به همین دلیل تماشای <span dir="LTR">&quot;</span>راپورت&zwnj;های شبانه دکتر مصدق&quot; می&zwnj;تواند مشتاقان زیادی داشته باشد که این اجرا نیز بنا بر حضور فرهاد آییش در نقش دکتر مصدق و ایرج راد در نقش روزولت -مامور ویژه کودتاه از سازمان سیا- چنین انتظاری را برآورده می&zwnj;کند و دیگر بازیگران از جمله رضا بهبودی، خسرو امیری، خسرو احمدی، علی محمد رادمنش، و علیرضا آرا نیز مکمل این تماشای اثر نمایشی خواهند بود. به هر تقدیر واکاوی یک رویداد واقعی که هنوز هم تلخی&zwnj;اش بر کام بسیاری از ایرانیان از آن روزگار باقی مانده است، دیدن دارد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">اصغر خلیلی در متن به گزاره&zwnj;های حقیقی دلبستگی نشان می&zwnj;دهد و به چند تکه از یک پازل قناعت کرده است، برای همین دلش نمی&zwnj;خواسته زیاد متمرکز بر شخص دکتر مصدق باشد بلکه واقعه را می&zwnj;شکافد که در آن روزولت آمریکایی، گنده لالت&zwnj;ها و یکی از برادران رشیدیان، زنان روسپی&zwnj;خانه، نظامیان، شلوغی&zwnj;های خیابانی موافقان و مخالفان مصدق و شاه، و حتی مرگ مصدق بنابر استنادات تاریخی شکل گرفته است البته رویکرد دراماتیکی برای هر تابلو مد نظر است که کشمکش افراد بتواند بیانگر رویدادهای به هم پیوسته باشد که در آن فراز و نشیب گرفتن&zwnj;های کودتا متجلی شود. شاید بشود بنابر گستره تاریخی و وجود مستندات خُرده گرفت که هنوز بهتر از این می&zwnj;شد<span dir="LTR"> - </span>حتی با محور قرار گرفتن وقوع کودتا- مصدق را مرکز ثقل رویدادها و شخصیت&zwnj;ها قرار داد و به جای اصل و اساس بودن رویدادها، شخصیت&zwnj;ها برجسته نمایی می&zwnj;شد. به هر تقدیر دکتر مصدق یکی از بهترین پدیده&zwnj;های سیاسی است که در جهت مبارزه با استعمار حرکات شایسته و بادوامی را برای استقلال وطن از سیطره بیگانگان انجام داده است. همانطور که گوته، شاعر و نمایشنامه&zwnj;نویس آلمانی، نیز تاکید کرده ملت بی&zwnj;حافظه دچار تکرار تاریخ خواهند شد؛ یادآوری افرادی مانند مصدق برای پیشگیری از نفوذ دوباره بیگانه، ملت را آماده و آگاه نگه خواهد داشت و هیچ تاثیری مطلوب&zwnj;تر از تئاتر نیست که بدانیم تکرار تاریخ برای استقرار دموکراسی و ایجاد فضای باز سیاسی بنابر چیدمان تفکرهای متضاد ایرانیان رویایی قابل تحقق است مگر آنکه در وابستگی به بیگانه و دچار دام&zwnj;چاله&zwnj;های تفکر منحط و پوسیده غرب بخواهیم همچنان در ارتجاع سیاسی سرنوشت&zwnj;مان را بگذاریم دیگران تعیین کنند که این خط بطلان است بر آنچه که برایش انقلاب کرده&zwnj;ایم و سال&zwnj;ها پایداری در جنگ و سیاست انجام شده است و همان بهتر که این فرصت برابر را برای هم&zwnj;وطنان مهیا گردانیم که خودمان سرنوشت&zwnj;مان را به دست گیریم و خوب و بد روزگارمان را بسازیم که در نهایت می&zwnj;توانیم ملتی آزاده و مستقل در جهان را بپرورانیم که این خود غایت رستگاری است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">اما در آنچه نوشته شده است حضور روزولت در مجلس کله پاچه و چکمه در زمینه سرخ که رویش رنگ سیاه چکمه و سفیدی دیس&zwnj;های غذا می&zwnj;تواند بیانگر تصویری گویا و محرک باشد که تمثیلی از یک عملیات شوربختانه است که سرنوشت ملتی را در حضور بیگانگان به چالش می&zwnj;کشاند که در این بازی خودی&zwnj;ها با خودفروختن قاعده بازی را به نفع بیگانه تمام خواهند کرد. همچنین حضور مصدق در روز اعلام رفراندم و انحلال مجلس و چالش او با نمایندگان مخالف زیبا می&zwnj;نماید هرچند گمنام ماندن نمایندگان به نفع متن و آنچه باید بنابر استنادات سیاسی دریافت شود نخواهد بود و نام بردن از نمایندگانی چون دکتر حسین فاطمی (رضا بهبودی) که همچنان نامش بر خیابان&zwnj;ها یادآوری شده است می&zwnj;توانست بیانگر حضور موثرش در جریان کودتا و شکست در آن، روشن شود. صحنه عاطفی مصدق و دخترش خدیجه (رویا میرعلمی) هم بسیار زیباست که البته این مثال می&zwnj;توانست بارزتر از اینها باشد و حتی نوشتن راپورت&zwnj;های شبانه به جز این صحنه به شکل صدا (نریشن) و بهره&zwnj;وری از تکنیک&zwnj;های دیگر نمایشی همچنان می&zwnj;توانست تکرار شود که خود نیز دلالتی روشنگرانه بر بافتار اصلی روایت که متکی بر گزارش&zwnj;های خود مصدق است، خواهد بود. همچنین برجسته شدن خدیجه که گویا تا همین سال&zwnj;های اخیر در سوییس می&zwnj;زیست و البته در یک مرکز نگهداری از سالمندان که حال خوش هم نداشته است، تاکید بیشتری بر این عواطف ویران شده و منتشر در فضا می&zwnj;کرد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">صحنه شورش&zwnj;های خیابانی تازگی نداشت چون پیرو رفتارهای کلیشه مانند است و حتی صحنه رشیدیان و گنده لات (خسرو امیری) و مواجهه&zwnj;اش با خانم رییس (نرگس محمدی) چندان باورپذیر نبود چون در رفتارهای سیاسی و به ویژه در تحرکاتی چون آشوب و شورش (کودتا) پنهان&zwnj;کاری یک رکن است تا اینکه همه چیز آشکار باشد. در این موارد همان وجه پنهان کوه یخ در زیر آب مصداق عملی است و در اینجا همه چیز غیر عادی جلوه می&zwnj;کرد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">صحنه دادگاه نیز می&zwnj;توانست خیلی باشکوه&zwnj;تر برگزار شود چون به هر روی مصدق اهل منطق و حقوقدان است و چنانچه در دادگاه لاهه در شکست انگلیس موفق و پیروز بوده است این بار هم می&zwnj;توانسته در چالش با دادگاه داخلی نیز پیروزی دوباره&zwnj;ای را یادآور شود و حتی حضور وکیل مدافعه&zwnj;اش جناب سرهنگ جلیل بزرگ&zwnj;مهر می&zwnj;توانست بیانگر یک دادگاه جدی و بسیار مهم باشد که در حال حاضر با حذف مهره&zwnj;های اصلی این ماجراجویی&zwnj;ها که آمریکا در تدارکش بسیار هوشمندانه عمل کرده است، یک سویه ماجراها را به سود بیگانه پیش خواهد برد. شاید در ظاهر این کودتا شکستی برای روشنگران و ملت ایران بوده باشد اما باید این حرکت را به نفع مخالفان شاه در نظر گرفت که در ادامه مبارزات همه چیز به سوی پیروزی انقلاب 57 قد برافراشته است و این چشم انداز همه تحرکات پس از مشروطه خواهی در سال 1285 خورشیدی است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">خلیلی که همیشه در تصویرسازی آثارش از طراحی به زیبایی به نفع کارهایش سود می&zwnj;جست، این بار هم سعی کرده با حداقل&zwnj;ها و یا اشتراک&zwnj;گذاری صحنه&zwnj;آرایی این تصویری شدن را به نفع خود تمام کند. شاید نور موضعی گورکن یا باغبان که در نهایت آنچه می&zwnj;کند گوری برای دکتر مصدق است، نکته جدا مانده از منطق اجرای فعلی باشد که از آن حالت واقع&zwnj;نمایانه دور می&zwnj;شود و به دلیل زمان طولانی این کندن حالت نمادگرایانه می&zwnj;یابد و به شکلی توهمی عرضه خواهد شد. اما در مابقی موارد و به جز صحنه روزولت که در آن مبلمان سرخ نمایان است، شاهد نمای چند دکان و در بزرگ هستیم که هم خانه مصدق می&zwnj;شود و هم بازار و هم دادگاه که البته در صحنه دادگاه آینه&zwnj;هایی مقابل تماشاگران قرار می&zwnj;گیرد که برای تعمیم دادن این صحنه به میان مخاطبان موثر می&zwnj;نماید و این هم تصویری کارآمد است برای حضور در دادگاهی که ملت همان بخش منفعل به سود بیگانه هیاهو می&zwnj;کنند و این خود می&zwnj;تواند به لحاظ ذهنی حرکتی باشد برای همسویی و هماهنگی بنابر عرق ملی با دکتر مصدق که در یک کلمه ضد بیگانه است و ما اگر هنوز هم در مواردی عقب مانده&zwnj;ایم به دلیل همین برخورداری از دسیسه&zwnj;های بیگانه است که سد بزرگی برای ترقی ملتهاست<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">بازیگران برگ برنده اجرای &quot;راپوت&zwnj;های شبانه دکتر مصدق&quot; هستند، زیرا فرهاد آییش به کمک چهره&zwnj;پردازی دقیق و ظریف ماریا حاجیان از همان نگاه اول تداعی&zwnj;گر دکتر مصدق است و حتی نحوه راه رفتن و استفاده از دست&zwnj;ها و حرکات گردن و صورت چنین شخصیت مقتدر و زیرک سیاسی را رُخ نمایی می&zwnj;کند. حتی آییش سعی کرده که به صدا و لحن گفتاری مصدق نزدیک شود و حتی در استفاده از طنز و هوشیاری&zwnj;های بارز سیاسی در گفتار نیز مقلد شخص نخست وزیری ایران است و این موارد دلالت&zwnj;های آشکار بر بازی درست فرهاد آییش می&zwnj;کند که کم نمی&zwnj;آورد از آنچه باید به اقتضای مستندات تاریخ معاصر بازنمایی شود و این گزینش درست بازیگر و در ضمن توانمندی&zwnj;های بالقوه اوست که ظاهر و باطن اجرا را سمت و سوی درست ارزانی می&zwnj;دارد. ایرج راد نیز روزولت را آن گونه بازی می&zwnj;کند که هم بیگانه بنماید و هم سیاستمدار بی&zwnj;رحمی که می&zwnj;خواهد این بازی قدرت را به سود آمریکا سمت و سو دهد و چه در صحنه اول که سر خوش است و چه در صحنه شکست اولیه کودتا که عصبانی است می&zwnj;تواند توجه مخاطب را در مدار درستی از ماجراها قرار دهد. دیگر بازیگران نیز کمابیش حضورشان به درستی انجام می شود اما افرادی چون نرگس محمدی که بازیگر تصویر هستند، در بین ده دوازده اجرا که دو بار به تماشای کار نشسته&zwnj;ام رفته رفته صدایش جیغ شده و این تنها دلیلش عدم آشنایی با فن بیان است. ای کاش اینان با آمدن&zwnj;شان به تئاتر بدانند که فن بیان و بدن حرف اول و آخر را برای حضور گیرا و بادوام&zwnj;شان خواهد زد و این فنون را در چند ماه مستمر از دوستان تئاتری شان بیاموزند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">منبع<span dir="LTR">:</span><br /> ملشینگر، زیگفرید، تاریخ تئاتر سیاسی (ج دوم)، برگردان سعید فرهودی، تهران، انتشارات سروش، چ سوم، 1388<span dir="LTR">.</span></p>
منبع:هنرآنلاین