tik8
پیگیری بلیط
حضور چهره های مطرح در تئاتر "خاطرات و کابوس های یک جامه دار ..."

حضور چهره های مطرح در تئاتر "خاطرات و کابوس های یک جامه دار ..."

  • ۲۸ آبان ۱۳۹۴
  • ساعت:۱۷:۳۹

شرح خبر

<div style="text-align: justify;">عصر پنجشنبه 29 آبان نرگس آبیار (کارگردان شیار 143)، محمد قوچانی، شیرین یزدانیان، احسان شریعتی ( فرزند دکتر شریعتی)، اصغر توسلی و دکتر ایرج حسابی به تماشای نمایش خاطرات و کابوس های یک جامه دار از زندگی میرزا تقی خان فراهانی اثر دکتر علی رفیعی نشستند.<br /> پیش از این نیز پری صابری، هادی مرزبان، فرخ نعمتی و سهیلا رضوی با تماشای این تئاتر نشستند.<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.8182px; text-align: justify;">نمایش &laquo;خاطرات و کابوس&zwnj;ها ...&raquo; هر شب به غیر از روزهای شنبه، ساعت 18 به صحنه می&zwnj;رود و&nbsp;</span><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 21.8182px;">برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید بلیط&nbsp;</span><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 21.8182px;"><a href="http://tik8.com/events/view/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); background: transparent;"><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 255);">تئاتر&nbsp;</span></a></span><a href="http://tik8.com/events/view/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.8182px; text-align: justify; background: transparent;"><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 255);">&laquo;خاطرات و کابوس&zwnj;ها ...&raquo;</span></a><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 21.8182px;"><a href="http://tik8.com/events/view/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); background: transparent;"><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;</span></a><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 255);">،<span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 21.8182px;">&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box;">کلیک نمایید</span></span><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.8182px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 21.8182px;">.</span></span><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 21.8182px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.8182px; text-align: justify;">همچنین از&nbsp;</span><a href="http://tik8.com/landing/amirkabir/" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.8182px; text-align: justify; background: transparent;"><span style="margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 255);">صفحه اختصاصی</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.8182px; text-align: justify;">&nbsp;این نمایش&nbsp; دیدن نمایید.</span></div>
منبع:تیکت