پایان فصلی از تئاتر با رسیدن ماه محرم

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت : ۱۷:۰۳
پایان فصلی از تئاتر با رسیدن ماه محرم

تمامی نمایش‌های پایتخت تا 18 شهریورماه 97 به کار خود پایان میدهند.
به گزارش روابط عمومی گروه‌های نمایشی، نمایش های «روز های بی باران» با بازی "سجاد افشاریان"، «صد در صد» با حضور "ستاره پسیانی" و "هوتن شکیبا"، «خون آشام کشی» با نقش آفرینی "ایلیا منفرد" و «کافه تارانتینو» در پردیس تئاتر شهرزاد، «همه درها به بیرون باز می‌شوند» و «دوپامین» در خانه نمایش اداره تئاتر، «مرگ تصادفی یک آنارشیست» در تماشاخانه سه نقطه، «طرح های تنهایی» در تماشاخانه دیوار چهارم، «سرحدات لیر» در تئاتر مستقل تهران، «زمان از حرکت می ایستد» در تالار محراب به کار خود با رسیدن ماه محرم به اجرای خود پایان می‌دهد.