tik8
پیگیری بلیط
نگاهی به تئاتر ملودي شهر باراني

نگاهی به تئاتر ملودي شهر باراني

  • ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • ساعت:۰۷:۴۸

شرح خبر

<p dir="RTL">به گزارش تیکت اكبر رادي از نويسندگان تردستي است كه تمام استعداد خود را صرف نمايشنامه نويسي كرده است،ملودي شهر باراني نمايشنامه اي است در چهار پرده كه در دهه چهارم و آخر نمايشنامه نويسي رادي نگاشته شده &nbsp;و حداقل يك نوبت مورد بازنويسي توسط او قرار گرفته است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">روش رادي در نوشتن، توام با پردازش شاعرانه و صيقل دادن هنرمندانه مداوم است، او صرفنظر از محتواي اكثرا اجتماعي نمايش هايش در فرم و انتخاب كلمات بسيار دقيق و ورزيده است و نثري روان دارد كه هارموني از سر تا پاي آن مي بارد. وقتي نمايش ملودي شهر باراني را مي خوانيد و مي بينيد همراه با فرود و فرازهاي اتفاقات و قهرمانان نمايش &nbsp;در حال و هواي رشت بعد جنگ جهاني دوم و مسافري كه از لوزان سوييس به رشت آمده،با متني روبرو هستيد كه رادي چون مجسمه سازي ريزبين و خوش قريحه هر لحظه آن را خوش تراش تر نموده است و اين لذت جداگانه اي از محتواي نمايش به همراه دارد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ملودي شهر باراني بحران هويت نسل ميانه قرن بيستم است كه از سنت ها به سمت مدرنيته ميل مي كند اما به علت ناآگاهي،اين حركت او &nbsp;رقت آور و گاه حتي مضحك به نظر مي رسد<span dir="LTR"> .</span></p> <p dir="RTL">تعامل شخصيت هاي نمايش هرچند نقاط خاكستري كمي دارد و سياهي و سفيدي شخصيت هاي نمايش رادي تا حدودي واضح است اما نچسب ،دلزننده و شعاري نيست.جذاب است و بيننده از پي خود را مي كشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">از سويي اين شخصيت ها كاملا تعريف شده و دم كشيده اند، مي توانيم حتي تكيه كلام هايشان را هم كشف و به خوبي باورشان كنيم<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">البته آشنايي رادي به فرهنگ گيلان و خصوصا رشت در تعيين مقدرات صحنه و متن بي شك در رواني و تاثيرگذاري اثر موثر بوده است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">يك نكته مشترك هم در اين تعامل آدم هاي نمايش با اكنون ما يا هر لحظه ي ديگر وجود دارد؛ گمشدگي و ايستايي انسان: گمشدگي براي نسل نو، اينكه بخواهي مدرن باشي و از قضا سر وپزت را هم چنين كني اما هنوز روح خان مسلكي در تو بجوشد يا هنوز زخم هاي رعيت بودن كاملا ترميم نشده باشد و نيز ايستايي براي نسل سالور كه در آفاق متفرعن &nbsp;و مسلم سربزير و هميشه راضي در دو سر اين طيف نمايان است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ميكاييل شهرستاني هم حتي الامكان و در اكثريت جاها به متن وفادار است بزرگترين دستكاري او حذف &nbsp;شخصيت صادق آهنگ پدر مرده خانواده است كه در متن رادي در قابي در صحنه حضور دارد و گاهي در مرز رويا و واقعيت از آن بدر مي آيد و با مهيار، پسر از فرنگ برگشته اش گفتگو مي كند و البته در قسمت هايي از اين نمايش به جبران قسمتي از اين حرف ها از زبان شخصيت محوري زن نمايش يعني گيلان بيان مي شود، بقيه تغييرات در حد حذف هاي بسيار جزيي است كه احتمالا براي تنظيم بهتر ريتم نمايش انجام شده است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">شهرستاني در پي خودنمايي و تحميل خود بر كار &nbsp;نيست و تصويري از يك كار با امضاي رادي را استادانه پيش چشم بينندگان به نمايش مي گذارد.بازيگران نمايش،حرفه اي به معني معروف و يا باتجربه ي &nbsp;زياد نيستند اما تلاش آن ها بر صحنه در حد قابل قبول و در خور ستايش است هر چند مي بايست از بازيگر ايفاي نقش بهمن به طور ويژه تقدير كرد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">طراحي صحنه هر چند ساده اما كافي و گوياست و مي شود حدس زد كه با كمي اغماض نظر رادي مرحوم و ذهنيت اورا در موقع نوشتن اثر و ترسيم حال و هواي آن، تامين كرده &nbsp;است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ملودي شهر باراني نمايشي است كه نسبت به بسياري از آثار جديد نمايشي ضرباهنگ كندتري دارد اما اين كندي شيرين و پر از زيبايي هاي كلامي و آشنايي دلچسب با فرهنگ گيلان است،</p> <p dir="RTL">اين اجرا بازتاب متعهدانه اي از متن براي نشان دادن يكي از بهترين آثار اكبر رادي نويسنده موفق نمايشنامه ايران است كه توسط ميكاييل شهرستاني &quot;كه اخيرا باغ وحش شيشه اي تنسي ويليامز را هم با رويكردي وفادار به متن روي صحنه داشته است&quot; زبردستانه كارگرداني شده است و اي كاش توسط ايشان به صورت اجراي ساير كارهاي رادي براي شناساندن بيشتر اين نويسنده بزرگ به مخاطبين جديد حوزه تئاتر ادامه يابد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ملودي شهر باراني نمايشنامه اي است كه بايد به ديدنش نشست &nbsp;تا در تاريك روشن سالن نمايش به فضاي باران خاكه دانه و مه گون رشت رفت و داستاني پركشش را تماشا كرد<span dir="LTR">.</span></p>
منبع:تیکت