نوشته ای برای قصه بخت برگشته

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت : ۱۲:۲۶
نوشته ای برای قصه بخت برگشته

نمایش "قصه بخت برگشته" به كارگرداني "رحمت اميني" روایتی حماسی از زبان قصه گویی است که داستان قهرمان کودکانه ای را که در جستحوی بخت گمشده خود به سفری رویاگون و موهوم می‌رود و با فراز و نشیب‌هایی مواجه می‌شود را بازگو می‌کند. این سفر که در میانه راه شاید از دیدگاه بسیاری عبث و بیهوده باشد در نهایت نتیجه بخش بوده و قهرمان داستان بخت خود را پیدا میکند. قصه گو قصه را واقعییتی انکار ناپذیر می‌خواند با قهرمان همراه مي‌شود. شیری که در نمایش برسوراه قهرمان قرار مي‌گيرد تمثيلي است از بی‌رحمی طبیعت که اگر هوشیار نباشیم ما را طعمه خود خواهد کرد و شاهی که زن است در لباس مردانه حاضر می‌شود نشانی از انکار واقعیت ها و خود فریبی است. قهرمان داستان سرانجام از خیالات و رویاها دست می‌کشد و راه خوب فکر کردن و واقعیت را انتخاب می‌کند . بختی که به خیال بسیاری با از دست دادن گنج زیر خاکی و قدرت نیازموده از دست رفته است در نهایت  بازمی‌گردد . بختی که او پیدا می‌کند و آن را زیبا و خوش لحن و صدا توصیف می‌کند در واقع چیزی نیست جز واقعیت، تفکر، بلوغ و خودآگاهی و ... و این پیام اخلاقی بسیار مناسبی است که جنبه آموزشی و تربیتی نمایش را افزون کرده و آن را پربار می‌کند .

این نمایش تا پایان شهریور ماه هرشب ساعت 20 در تالار هنر روی صحنه می‌رود.