tik8
پیگیری بلیط
نمایش ماشینری، برشی از یک جامعه کارگری

نمایش ماشینری، برشی از یک جامعه کارگری

  • ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
  • ساعت:۱۳:۳۸

شرح خبر

<p>جوامع بشری از زمانی که دچار رنسانس، صنعت و بالغ شدن ایده&zwnj;های خام شده&zwnj;اند به نوعی ذات درونی خود فراموش کرده&zwnj;اند و دائم در تقلای آن هستند که با پیشرفت آرامش بیشتری را برای خود، خانواده و کشورشان پدید آورند. حال این کنش از سوی انسان مزیت نیز دارد که سبب می&zwnj;شود گروهی از انسان&zwnj;ها بر اساس توانایی&zwnj;های خود مراحل زندگی را پشت سر گذاشته و رو به جلو حرکت کنند، اما نقص آن نیز در این است که برای به قدرت رسیدن انسان از تمام توانش استفاده می&zwnj;کند. بنابراین همیشه نبردی بین این دو گروه وجود دارد که مشخص نیست در کدام طرف و با چه دیدگاهی مبارزه می&zwnj;کنند. حال در این میان قشر طبقه متوسط را می&zwnj;توان تنها گروهی از مردم جامعه دانست که همچون باد در بین دو گروه فقیر و غنی در حرکت است هیچ زمان مسیر مشخصی را در پیش نخواهد گرفت. بنابراین آثار اجتماعی که درباره این قشر جامعه، زندگی و اتفاق&zwnj;های آنها ساخته می&zwnj;شود هم تکلیف مشخصی ندارند که آیا می&zwnj;تواند به قضاوت بنشیند و یا آنکه آیا ضرورت همراهی را دارد یا خیر؟ همه چیز به شکل معلقی ادامه دارد. حال برای آنکه این اتفاق کمتر پیش بیاید باید در انتخاب هدف هوشمندانه عمل شود. لذا عوامل محرک نمایشنامه و اثر می&zwnj;توانند در این تصمیم موثر باشند. لذا یادمان بماند که اگر نقدی در آثاری از این دست رخ می&zwnj;دهد به طورحتم باید راهکاری در پیام آن و یا در پایان&zwnj;بندی لحاظ شده باشد، زیرا در غیر این صورت آن نمایش نیز مجدد همچون سوژه اجتماعی و قشر مورد نظرش معلق خواهد ماند.<br />نمایش &laquo;ماشینِری&raquo; از ساختاری اجتماعی برخوردار است که شخصیت&zwnj;های خود را در قشر و گروهی تعریف داده است که از نگاه کلی و شرح آن می&zwnj;توان این افراد را جزو یکی از شاغل&zwnj;های زحمت&zwnj;کش نام برد. بله، جامعه کارگران یکی از این دست انسان&zwnj;ها هستند. اهمیت این اثر بیشتر از آنکه به جهت خاصی اشاره کند کلیتی واحد را مدنظر قرار می&zwnj;دهد. به طوری که از ساختار ابتدایی متن تا پایان&zwnj;بندی در اثر نظم واحدی وجود دارد که این موضوع سبب می&zwnj;شود مخاطب بیشتر از آنکه باید به تماشا بنشیند و آن را باور داشته باشد. در واقع اشاره به جامعه کارگران را می&zwnj;توان از دو سو مورد بررسی قرار داد که آیا هدف نویسنده تنها تحلیل وضعیت زندگی و معیشت این افراد است و یا آنکه تصمیم به آن دارد در نمایی با زاویه دید گسترده&zwnj; از رویکردهای اجتماعی که در آن سیستم&zwnj;های اداری نقش تعیین کننده دارد صحبت کند و از طریق نشان دادن جامعه کارگردان کارخانه&zwnj;ای آن را به اندازه&zwnj;ای به نقد کشیده و راهکاری ارائه بدهد. جهان متن باتوجه به آنکه ساختاری اجتماعی دارد بنابر موقعیت&zwnj;هایی که در اثر طراحی شده است پیش می&zwnj;رود تا بتواند از زبان شخصیت&zwnj;ها حرف&zwnj;هایش را بزند و از طریق واکنش آنها تصویری از واقعیت را رونمایی کند. در واقع انسجام بین درام و میزانسن سبب شده است که شخصیت&zwnj;های این نمایش بیشتز ا آنکه باید در صحنه از خود چیزی بروز ندهند و صرفا تمام و کمال در خدمت گروه نمایشی باشند.<br />اهمیت از فرد به جمع رسیدن و برعکس یکی از اتفاق&zwnj;هایی بوده است که توانسته درام را از دو سو مورد بررسی قرار بدهد، به شکلی که گاهی جامعه کارگران از نگاه و باور خود می&zwnj;گفتند و گاهی سیستم&lrm;های اداری با تغییر قوانین مسیر زندگی این قشر متوسط را مشخص می&zwnj;کردند. لذا با این شکل تناقص هر دو گروه در مقام حق طلبی بر می&zwnj;آیند که در این مورد هم تعلیق یکی از موارد پایدار است که دقیقا مشخص نمی&zwnj;شود کی، کجا و چگونه؟ شخصیت&zwnj;های نمایش با طراحی که برایشان صورت گرفته رفتارهای بیرونی و اعتراضی دارند. زیرا موقعیت مکانی یعنی کارخانه&zwnj;ای که در آن کار می&zwnj;کنند فضایی را فراهم آورده تا آنها به این حالت زندگی خود و اطرافیانشان را شرح داده و نتیجه آن را نمایان کنند. ضرورت ملاک قرار دادن مقوله روایت نیز یکی از کارکردهایی است که توانسته مخاطب را بیشتر از آنکه باید متوجه موضوع اثر کند. حال با این تصمیم، شخصیت&zwnj;ها بعنوان عناصر هدایتگر به اثر اضافه می&zwnj;شوند که به نوعی هر کدام از آنها در مقام یک روای هستند که برشی از زندگی خود و رویارویی با مردم جامعه را بازگو می&zwnj;کنند. لذا این موضوع سبب آن شده است که فرم هم راستا با محتوا پیش برود به طوری که مرزی مشترک بین آنها دیده شود، زیرا جهان متن و اثر مخرج مشترک&zwnj;های بسیاری دارند که این انسجام را در اختیار فضای نمایش قرار می&zwnj;دهند.<br />بنابراین باید گفت که نمایش &laquo;ماشینِری&raquo; اثری اجتماعی، انسانی، کنش&zwnj;مند همراه با نظمی کامل است. میزانسن&zwnj;های حساب شده و با دلیل، طراحی صحنه هوشمندانه، بازیگری&zwnj;های خوب و معین و ساختار نقادانه گویا و ناطق از جمله خصوصیاتی هستند که این اثر را با آنکه سلبریتی ندارد بسیار پرطرفدار کرده است.</p>
منبع:ایران تئاتر