نقد و بررسی تئاتر "پیوند خونی"

۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت : ۱۵:۱۵
نقد و بررسی تئاتر "پیوند خونی"

جلسه نقد و بررسی نمایش «پیوند خونی» به کارگردانی هوشمند هنر کار دوشنبه 19 مردادماه، در خانه نمایش اداره تئاتر برگزار می‌شود. این جلسه نقد بررسی با همکاری کانون ملی منقدان تئاتر ایران و مرکز هنرهای نمایشی، در ادامه برگزاری نشست‌های دوشنبه‌های نقد تئاتر، دوشنبه 19 مردادماه در خانه نمایش اداره تئاتر برگزار خواهد شد.
جمشید صفری و مسعود مهرابی در نمایش  «پیوند خونی» به ایفای نقش می‌پردازند.
نمایش «پیوند خونی» به طراحی و کارگردانی هوشمند هنرکار هر روز به جزء شنبه‌ها سا عت 19 در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه می‌رود.