tik8
پیگیری بلیط
نقد و بررسی تئاتر "پیوند خونی"

نقد و بررسی تئاتر "پیوند خونی"

  • ۱۷ امرداد ۱۳۹۴
  • ساعت:۱۰:۴۵

شرح خبر

<p style="text-align: justify;">جلسه نقد و بررسی نمایش &laquo;پیوند خونی&raquo; به کارگردانی هوشمند هنر کار دوشنبه 19 مردادماه، در خانه نمایش اداره تئاتر برگزار می&zwnj;شود. این جلسه نقد بررسی با همکاری کانون ملی منقدان تئاتر ایران و مرکز هنرهای نمایشی، در ادامه برگزاری نشست&zwnj;های دوشنبه&zwnj;های نقد تئاتر، دوشنبه 19 مردادماه در خانه نمایش اداره تئاتر برگزار خواهد شد.<br /> جمشید صفری و مسعود مهرابی در نمایش&nbsp; &laquo;پیوند خونی&raquo; به ایفای نقش می&zwnj;پردازند.<br /> نمایش &laquo;پیوند خونی&raquo; به طراحی و کارگردانی هوشمند هنرکار هر روز به جزء شنبه&zwnj;ها سا عت 19 در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه می&zwnj;رود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
منبع:سایت ایران تئاتر