نقد "آخرین انار دنیا" به زبان بهروز غریب پور

۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۰۸
نقد "آخرین انار دنیا" به زبان بهروز غریب پور

"آخرین انار دنیا" به همت و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی و گروه قدرتمند"تی تووک"، این روایت خلاقانه ادبی به روایت بسیار هوشمندانه رئالیسم جادویی صحنه ای تغییر شکل یافته است. با این تفاوت که همچون همیشه عناصری از فرهنگ جنوب در اجرا به کار گرفته شده است. آخرین انار دنیا اثری ست که اگر بروشور را نحوانده باشید تا پایان تصور خواهید کرد که با یک گروه حرفه ای خلاق غربی رو به رو هستید.

رویدادهای مرتبط