نصیر ملکی جو از "شیطونی" مهدی کوشکی در تئاتر مستقل تهران گفت

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۱۳:۰۹
نصیر ملکی جو از "شیطونی" مهدی کوشکی در تئاتر مستقل تهران گفت

نصیر ملکی جو کارگردان نمایش "کرگدن" به بهانه اجرای "شیطونی" تازه ترین اثر مهدی کوشکی در تئاتر مستقل تهران گفت:

شیطنت به بهانه ایجاد یک اثر هنری نیازمند توانایی های رفتاری خاص و دارا بودن یک نگاه ویژه به جریانات پیرامون و محیط اطراف در یک هنرمند است. شیطنت کردن، پا گذاشتن به محیط پر پیچ خمی از خطوط وارونه و معلق است که گویی قرار
است الفبای تازه ای را بر روی کاغذ ترسیم کند. باید صبور بود و دل به داده های ذهنی داد و بدون در نظر گرفتن کلیشه ها و عادت های گذشته به خیالات و توهمات انباشته شده در درون ذهن بسنده کرد تا یک اثر نمایشی از این دست ایجاد شود. نمایش "شیطونی"، نوشته و کار مهدی کوشکی یگانگی و صداقتی را دارد که هرگز کسی به غیر از او قادر به ایجاد اش نخواهد بود.
این نگاه ویژه به قصه و ابتکارات نمایشی که زاییده ی تخیلات او و اعضای گروه اجرایی است آدم را به سادگی یک قصه عامیانه  به جهان داستان های بوکوفسکی و به روانی یک فیلمنامه به هزارتوی فیلم های تارانتینو می برد و تجربه ی تازه از یک کمدی جنایی خلاقه را در حافظه ی تماشاگر به یادگار می گذارد. باید به این زبان ساده خو گرفت و این شیطنت را جدی تلقیکرد. چنان که تارانتینو با نمایش "یک داستان عامیانه اش" جدی گرفته شد و فرهنگ تازه ای را به زبان نگارش سینما اضافه نمود. باید برای مهدی کوشکی، شهروز دل افکار و باقی اعضای پرتوان گروه اجرا دست زد؛ هورا کشید و این نگاه توامان عامیانه عمیق را به جامعه ی زیستی هنرمندانش چیزی فراتر از یک تجربه ی صرف نمایشی دانست.

 

رویدادهای مرتبط