tik8
پیگیری بلیط
نامه تقدیر‌آمیز علیرضا مجابی خطاب به کارگردان تئاتر سقراط

نامه تقدیر‌آمیز علیرضا مجابی خطاب به کارگردان تئاتر سقراط

  • ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۶:۳۵

شرح خبر

<p style="text-align: justify;">روز چهارشنبه 17 شهریور ماه، علیرضا مجابی (م.آذرفر) یکی از نقاشان محبوب صاحب سبک به تماشای نمایش سقراط نشست؛ و یادداشتی خطاب یه کارگردان این نمایش نوشت. به متن این یادداشت در زیر می پردازیم:<br /> جناب نعیمی بزرگوار&nbsp;<br /> دوست نازنین و مهربانم<br /> من باید تشکر کنم از شما<br /> به این دلیل که در خاک ایران نفس میکشید.<br /> و با زیست و آفرینش یگانه تان به اعتبار این خاک می افزایید.<br /> من باید از شما تشکر کنم رفیق<br /> به عنوان عضوی از خانواده ی فرهنگ و هنر ایران که با هوشمندی و درایت و البته توان و مهارت کم نظیرتان، حرف و درد امروز ما و مردمان هموطنتان را میزنید</p> <p>من باید از شما تشکر کنم نازنین<br /> که سقراطت جهل مردمان و ظلم حاکمان زمانها و دورانها را فریاد میزند.<br /> با ردای دیروز سخن از امروز میگوید.<br /> افلاطونت گریبان میدرد و خشم بر نادانی توده ها دارد.<br /> آری<br /> درست گفتی برادر<br /> استبداد خفه مان کرد<br /> اما دموکراسی ما را به کشتن داد.</p> <p>من باید از شما تشکر کنم رفیق<br /> که فاوستت ، ابن ملجمت سقراط و افلاطون و سافو ات<br /> همین دور و بر ما ایستاده اند و زخم های بر تن ما را میشمارند و بلند بلند فریاد میزنند.</p> <p>با سقراطت اشک ریختم.<br /> همانطور که با فاوست و ابن ملجمت.</p> <p>من باید سپاسگزار باشم که با ترانه های سافو ات به اندوه سیمین بهبهانی ها و فروغ ها پیوند میخورم.&nbsp;<br /> و با روسپی نجیب داستانت<br /> به اجتماع امروزم دوباره نگاه کردم.</p> <p><br /> از تو ممنونم که با شرافت و نگاه عمیقت سعی در رشد اندیشه مردمانت و اعتلای فرهنگ سرزمینت داری.آری این رسالتی ست که بر دوش همه ی ما اهل هنر و فرهنگ است.<br /> و تو چه خوب عهده دار این مسئولیت سترگ هستی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>قلمت<br /> اندیشه ات<br /> آفرینشت<br /> و نامت&nbsp;<br /> مدام و جاودان باد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> دوست و دوستدارت<br /> علیرضا مجابی&quot;م.آذرفر&quot;<br /> شامگاه هفدهم شهریور نود و پنج</p>
منبع:تیکت