نامه تقدیر‌آمیز علیرضا مجابی خطاب به کارگردان تئاتر سقراط

۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت : ۱۱:۰۵
نامه تقدیر‌آمیز علیرضا مجابی خطاب به کارگردان تئاتر سقراط

روز چهارشنبه 17 شهریور ماه، علیرضا مجابی (م.آذرفر) یکی از نقاشان محبوب صاحب سبک به تماشای نمایش سقراط نشست؛ و یادداشتی خطاب یه کارگردان این نمایش نوشت. به متن این یادداشت در زیر می پردازیم:
جناب نعیمی بزرگوار 
دوست نازنین و مهربانم
من باید تشکر کنم از شما
به این دلیل که در خاک ایران نفس میکشید.
و با زیست و آفرینش یگانه تان به اعتبار این خاک می افزایید.
من باید از شما تشکر کنم رفیق
به عنوان عضوی از خانواده ی فرهنگ و هنر ایران که با هوشمندی و درایت و البته توان و مهارت کم نظیرتان، حرف و درد امروز ما و مردمان هموطنتان را میزنید

من باید از شما تشکر کنم نازنین
که سقراطت جهل مردمان و ظلم حاکمان زمانها و دورانها را فریاد میزند.
با ردای دیروز سخن از امروز میگوید.
افلاطونت گریبان میدرد و خشم بر نادانی توده ها دارد.
آری
درست گفتی برادر
استبداد خفه مان کرد
اما دموکراسی ما را به کشتن داد.

من باید از شما تشکر کنم رفیق
که فاوستت ، ابن ملجمت سقراط و افلاطون و سافو ات
همین دور و بر ما ایستاده اند و زخم های بر تن ما را میشمارند و بلند بلند فریاد میزنند.

با سقراطت اشک ریختم.
همانطور که با فاوست و ابن ملجمت.

من باید سپاسگزار باشم که با ترانه های سافو ات به اندوه سیمین بهبهانی ها و فروغ ها پیوند میخورم. 
و با روسپی نجیب داستانت
به اجتماع امروزم دوباره نگاه کردم.


از تو ممنونم که با شرافت و نگاه عمیقت سعی در رشد اندیشه مردمانت و اعتلای فرهنگ سرزمینت داری.آری این رسالتی ست که بر دوش همه ی ما اهل هنر و فرهنگ است.
و تو چه خوب عهده دار این مسئولیت سترگ هستی.

 

قلمت
اندیشه ات
آفرینشت
و نامت 
مدام و جاودان باد.

 

 


دوست و دوستدارت
علیرضا مجابی"م.آذرفر"
شامگاه هفدهم شهریور نود و پنج

رویدادهای مرتبط