مهدی کوشکی: نشانه ها تلفیقی از سینما و تئاتر و بازی رئال و فرم است

۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت : ۱۳:۱۶
مهدی کوشکی: نشانه ها تلفیقی از سینما و تئاتر  و بازی رئال و فرم است

ویژگی نمایش نشانه ها، شکل اجرایی آن است که تلفیقی است بین سینما و تئاتر.
نمایشی دور از ساختار کلاسیک با خصیصه های پست مدرن. تلفیقی از بازی های رئال و فرم. تلفیقی از میزانسن و دکوپاژ که با همراهی مپینگ ،نور و پروجکشن خلق موقعیت های سینمایی بر سن تئاتر می کند.
بازی های روان و قابلیت بازیگران توانمند بر جذابیت اثر می افزاید
به عنوان سازنده ی این اثر امیدوارم تا با به صحنه بردن چنین نمایشی بتوانم نظر مساعد دوستداران تئاتر مدرن را جلب کنم
این نمایش در روز هجدهم آبان اولین اجرا را در ساعت نه و نیم شب در سالن یک شهرزاد خواهد داشت.
در این نمایش هیچ حمایتی جز همراهی یکدیگر نداشته ایم و امیدوارم حمایت شما انگیزه راه ما باشد.

مهدی کوشکی