tik8
پیگیری بلیط
ملال آور نخواهم مرد

ملال آور نخواهم مرد

  • ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۸:۴۷

شرح خبر

<p style="text-align: justify;">اظهارات محمد رضايى راد؛ طراح و كارگردان نمايش بر اساس دوشسِ مَلفى:<br /> &nbsp;هفت ماه زندگیم شب و روز شد همین و همه چیز با یک جمله ی دوشس در نمایشنامه آغاز شد: &#39;&#39; نه ملال آور نخواهم مُرد &#39;&#39; دوشس حق داشت. &nbsp;ما همه جور مرگی را بر صحنه و بر پرده دیده ایم. حتی مرگ ها هم ملال آور شده اند و دوشس مرگی می خواست که ملال آور نباشد. همان لحظه که این جمله را خواندم، درست همان لحظه سودای جان بخشیدن به این تصویر در من آغاز شد. با خود اندیشیدم چطور می شود مرگی را بر صحنه نشان داد که ملال آور نباشد و &nbsp;چونان لحظه ای ناب از زندگی، درست همان لحظه ای که زندگی فرو می پاشد برای ابد در ذهن بماند و آدم با دیدنش دلش بخواهد اگر که ملال آور زیسته است کاش ملال آور نمیرد. سودای ترسیم چنین لحظه ای بود که ماه ها زندگیم را به اسارت خودش درآورد. و حالا تمام شد. لحظات ناب و جادویی آفرینش این لحظه و نقاشی کردن با بدن هایی که دیگران به تو قرض داده اند &nbsp;و صداهایی که دیگران به تو بخشیده اند تمام شده است. امروز عاقبت این لحظه ها بر صحنه جان می گیرند &nbsp;و من کاش اندکی، تنها اندکی از پس این سودا برآمده باشم.<br /> .</p> <p>&nbsp;</p>
منبع:تیکت