"مالی سویینی"، قصه انسان ها ...

۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت : ۱۴:۴۶
"مالی سویینی"، قصه انسان ها ...

"مالي سوييني" قصه تبعيد و دور شدن است.قصه ي غربت و مهاجرت.
"مالي سوييني"قصه اجازه دادن به آدمهاست،براي اينكه اونطور كه راحتترن زندگي كنند.
احترام گذاشتن به هويت و موجوديت يكديگر است.
ديدن يا نديدن در نمايش "مالي سوييني" بهانه اي است براي اينكه بگوييم : مادر دنياي خود راحتيم هر چند براي بقيه نا خوشايند باشد.
اينجا موجوديت و محوريت انسان در زندگي خودش مهم ميشود.
موجوديتي كه هر چند ناقص است، اما ضرري براي كسي به همراه ندارد.پس بايد اجازه دهيم كه اين موجوديت در جايگاه خودش باقي بماند و با عملكردهايمان آن را زير سوال نبريم.قرار نيست آدمها آنطوري شوند كه ما مي خواهيم.
قرار است طوري باشند كه لذت مي برند و شادند.
حتي اگر شادي معنايش براي آنها چيزي باشد كه براي ما نيست.
قصه ي مالي سوييني، قصه زني است كه از روستاي دور افتاده اما زيبا و پر از احساسات ناب و پر از شناخت خود(نابينايي) وارد يك شهر بزرگ و عجيب و ناشناخته و پر زرق و برق و زيبا ميشود(وارد بينايي ميشود) و به قول خودش :گاهي يك حركت كو چيك ديگه، يك نور يك شبح ميتونه مغز مالي رو منفجر كنه، و تنها راه نجاتش اينه كه بشينه، چشماش رو محكم ببنده و منتظر بمونه، منتظر تا آروم بشه و بعد دوباره چشماش رو باز كنه و يك بار ديگه با شهامت با دنيا روبرو بشه.

رویدادهای مرتبط