tik8
پیگیری بلیط
"مالی سویینی"، قصه انسان ها ...

"مالی سویینی"، قصه انسان ها ...

  • ۰۹ اسفند ۱۳۹۴
  • ساعت:۱۱:۱۶

شرح خبر

<p style="text-align: justify;">&quot;مالي سوييني&quot; قصه&nbsp;تبعيد و دور شدن است.قصه ي غربت و مهاجرت.<br /> &quot;مالي سوييني&quot;قصه&nbsp;اجازه دادن به آدمهاست،براي اينكه اونطور كه راحتترن زندگي كنند.<br /> احترام گذاشتن به هويت و موجوديت يكديگر است.<br /> ديدن يا نديدن در نمايش &quot;مالي سوييني&quot; بهانه اي است براي اينكه بگوييم : مادر دنياي خود راحتيم هر چند براي بقيه نا خوشايند باشد.<br /> اينجا موجوديت و محوريت انسان در زندگي خودش مهم ميشود.<br /> موجوديتي كه هر چند ناقص است، اما ضرري براي كسي به همراه ندارد.پس بايد اجازه دهيم كه اين موجوديت در جايگاه خودش باقي بماند و با عملكردهايمان آن را زير سوال نبريم.قرار نيست آدمها آنطوري شوند كه ما مي خواهيم.<br /> قرار است طوري باشند كه لذت مي برند و شادند.<br /> حتي اگر شادي معنايش براي آنها چيزي باشد كه براي ما نيست.<br /> قصه ي مالي سوييني، قصه زني است كه از روستاي دور افتاده اما زيبا و پر از احساسات ناب و پر از شناخت خود(نابينايي) وارد يك شهر بزرگ و عجيب و ناشناخته و پر زرق و برق و زيبا ميشود(وارد بينايي ميشود) و به قول خودش :گاهي يك حركت كو چيك ديگه، يك نور يك شبح ميتونه مغز مالي رو منفجر كنه، و تنها راه نجاتش اينه كه بشينه، چشماش رو محكم ببنده و منتظر بمونه، منتظر تا آروم بشه و بعد دوباره چشماش رو باز كنه و يك بار ديگه با شهامت با دنيا روبرو بشه.</p>
منبع:تیکت