علیرضا قربانی در مقبره سعدی آواز می‌خواند

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت : ۱۳:۵۵
علیرضا قربانی در مقبره سعدی آواز می‌خواند

یکم اردیبهشت ماه در روز سعدی، علیرضا قربانی و یک آنسامبل ایرانی، اجرایی را با اشعار سعدی در مقبره این شاعر بزرگ برگزار می‌کنند.
علیرضا قربانی گفت: قرار است که من به همراه یک آنسامبل ایرانی متشکل از سامان صمیمی (نوازنده کمانچه و آهنگساز)، اصغر عربشاهی (نوازنذه تار)، حمید خانساری (نوازنده عود) و زکریا یوسفی (نوازنده ساز کوبه‌ای)؛ قطعاتی را در روز سعدی اجرا کنیم.