tik8
پیگیری بلیط
سالن های تئاتر تهران و آمار تماشاگران تا 13 خرداد

سالن های تئاتر تهران و آمار تماشاگران تا 13 خرداد

  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۸:۰۳

شرح خبر

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">در مجموعه تئاتر شهر سالن سایه &quot;اکتبر 1942 پاریس&quot; به کارگردانی مسعود موسوی طی 19 اجرا 1454 تماشاگر داشته است. این نمایش 934 بلیط تمام بها ، 108 بلیط نیم بها، 412 بلیط میهمان به مخاطبان عرضه کرده و مبلغ فروش 148 میلیون و 200 هزار ریال را بدست آورده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">در مجموعه تئاتر شهر نمایش &quot;راه مهر راز سپهر&quot; به کارگردانی شکر خدا گودرزی طی 18 اجرا میزبان 3155 تماشاگر بوده است. این نمایش که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است 254 بلیط تمام بها ، 63 بلیط نیم بها ، <span dir="LTR">953 </span>بلیط تخفیف دار و 1885 بلیط میهمان به مخاطبان خود عرضه کرده و در مجموع مبلغ 288 میلیون و 360 هزار ریال فروش داشته است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش دیگر این مجموعه که در تالار چهارسو روی صحنه است &quot;بیگانه&quot; به کارگردانی دکتر مسعود دلخواه ، طی 12 اجرا 1307 تماشاگر داشته است. برای این نمایش 678 بلیط تمام بها ، 152 بلیط نیم بها ، 225 بلیط تخفیف دار و 252 بلیط میهمان ارائه شده که رقم فروش آن را به 233 میلیون و 500 هزار ریال رسانده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">اما در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر که در هفته گذشته به پروژه تئاتر را باید به آتش کشید اختصاص داشت سه نمایش روی صحنه رفت که با استقبال خوب مخاطبان فعالیت های پژوهشی همراه بود.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش &quot;زن&quot; به کارگردانی مجید بشکال طی 5 اجرا 124 تماشاگر داشته که از آ&laquo; میان 38 بلیط تمام بها ، 86 بلیط میهمان برای این نمایش ثبت شده است. مبلغ گیشه این نمایش 7 میلیون و 600 هزار ریال اعلام شده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش &quot;کاریزنو &ndash; شبانه&quot; به کارگردانی مجید سرنی زاده نیز طی 5 اجرا 137 تماشاگر داشت. برای این نمایش 26 بلیط تمام بها ، 111 بلیط میهمان ثبت شده است که رقم فروش آن را به 5 میلیون و 200 هزار ریال رسانده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش دیگر این گروه با عنوان &quot;روز رستاخیز&quot; که توسط مجید سرنی زاده کارگردانی شده نیز طی 5 اجرا 123 تماشاگر داشت. برای این نمایش 29 بلیط تمام بها ، 9 بلیط نیم بها و 85 بلیط میهمان ارائه شده که فروش گیشه 6 میلیون و 700 هزار ریال برای آن ثبت شده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش های کودک و نوجوان در آخرین ماه سال تحصیلی</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تالار هنر به عنوان مرکز اجرای نمایش های ویژه گروه سنی کودک و نوجوان از 9 تا 14 خرداد ماه جاری میزبان 801 مخاطب بود. در این تالار دو نمایش &quot;خیمه قمر خانم &quot; و &quot;قصه عمو نوروز و ننه سرما&quot; روی صحنه هستند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش &quot;خیمه قمرخانم&quot; به کارگردانی بهناز مهدی خواه در مدت زمان یاد شده 380 تماشاگر داشته است. برای این نمایش 135 بلیط تمام بها ، 129 بلیط نیم بها ،42 بلیط با تخفیف ویژه ، 44 بلیط میهمان ارائه شده و مبلغ گیشه 34 میلیون و 440 هزار ریال ثبت شده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش &quot;قصه عمو نوروز و ننه سرما&quot; به کارگردانی جواد انصافی نیز میزبان 421 تماشاگر بوده که از آن میان 171 بلیط تمام بها ، 91 بلیط نیم بها ، 55 بلیط تخفیف ویژه ، 104 بلیط میهمان ارائه شده که مبلغ گیشه 36 میلیون و 85 هزار ریال را بدست آورده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">خانه نمایش و اجرای ماز</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">خانه نمایش که نمایش &quot;ماز &quot; به کارگردانی علی جاج ملا علی را در هفته گذشته روی صحنه داشت آمار تماشاگران این سالن را از 9 تا 13 خرداد اعلام کرده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">این نمایش در هفته گذشته 150 تماشاگر داشته و برای آن 9 بلیط تمام بها ، 10 بلیط نیم بها ، 131 بلیط میهمان ثبت شده است. مبلغ فروش این نمایش 1 میلیون و 680 هزار ریال ثبت شده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تماشاخانه سنگلج با دو نمایش ایرانی</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تماشاخانه سنگلج که تا روز جمعه 21 خرداد میزبان دو نمایش &quot;گرگ دختر&quot; و &quot;بر پهنه دریا&quot; از نمایش های آیینی و سنتی ایرانی خواهد بود در هفته گذشته میزبان 767 تماشاگر بوده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش &quot;بر پهنه دریا&quot; به کارگردانی شهرام مسعودی از 9 تا 14 خرداد میزبان 441 تماشاگر بوده و برای این نمایش 40 بلیط تمام بها ، 66 بلیط نیم بها، 27 بلیط تخفیف دار و 308 بلیط میهمان ارائه شده که مبلغ گیشه آن را به 12 میلیون و 795 هزار ریال رسانده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">نمایش &quot;گرگ دختر&quot; به کارگردانی عباس عبدالله زاده نیز در همین محدوده زمانی میزبان &nbsp;326 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 101 بلیط تمام بها ، 58 بلیط نیم بها ، 59 بلیط تخفیف دار و 108 بلیط میهمان ارائه شده است که گیشه آن را به 25 میلیون و 680 هزار ریال رسانده است.</p>
منبع:تئاتر