دکتر درودی ریاست سازمان بین المللی UN AIDS، دکتر سریر و کیوان کیارس زمین مقدس را شنید.

۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت : ۱۰:۰۵
دکتر درودی ریاست سازمان بین المللی UN AIDS، دکتر سریر و کیوان کیارس زمین مقدس را شنید.

دکتر درودی ریاست سازمان بین المللی UN AIDS، دکتر سریر و کیوان کیارس از تمرین گروه نامیرا بازدید کردند.


دکتر درودی ریاست سازمان بین المللی UN AIDS  در ایران از تمرین گروه کر نامیرا بازدید کرد. وی ضمن اشاره بر تاثیرگذاری اجرایی که دیده و شنیده گفت : " اجرایی که دیدم بسیار جالب و تاثیرگذار بود.
البته من و سازمان بین المللی UN AIDS   سابقه همکاری با آقای هراتی را در پروژه زمانی برای زندگی داشتیم.شاید برای اولین بار بود که کر چنین پرفورمنسی همراه با حرکات فرم را با موضوعیت پیشگیری از انتقال ایدز از مادر به نوزاد به روی صحنه می برد. زمانی برای زندگی همکاری بسیار خوبی بود و امیدوارم همکاری هایی از این جنس مجددا در آینده ای نزدیک تکرار شود."
درودی با تاکید بر موسیقی به عنوان یک رسانه گفت: "موسیقی می تواند رسانه ی بسیار خوبی برای انتقال دغدغه های بشری باشد."

دکتر سریر نیز از مراحل تمرین و آماده سازی گروه کر نامیرا و زمین مقدس بازدید کرد. وی با اشاره به گروه کر نامیرا و همبستگی مثال زدنی این گروه بیان کرد :"شاید مهمترین مسئله همبستگی درون یک مجموعه باشد که کار را زیباتر، شیرین تر و تاثیرگذارتر می کند. در گروه های همخوان هر کسی بخش مربوط به خودش را می خواند و در نهایت به کل فکر می کند و این جمع گرایی تمرین بسیار خوبی برای زندگی در یک جامعه است،چه یک جامعه کوچک مثل یک خانواده و چه یک جامعه بزرگ مثل یک کشور"
سریر با اشاره به قطعاتی که شنیده اضافه کرد:" آثار شنیده شده بسیار خوب بودند و گروه هم آنها را با اشتیاقی مثال زدنی اجرا می کرد." وی همچنین در خصوص اصوات و هجاهایی که فرهاد هراتی از آن در تالیف موسیقی کرال بهره برده گفت :" این کار ابتکار خوبی بود که قبلا هم در بعضی از کارهای آقای هراتی شاهد آن بودیم و این بار متنوع تر و زیباتر استفاده شده، مثل یک زبان تازه برای انتقال حسی تازه. شاید مفهومی استنباط نشود اما تاثیرگذار است، مثل اوقاتی که قطعه ای موسیقی را با زبان دیگری می شنویم و بسیار ارتباط برقرار می کنیم بدون اینکه  معنایی درک شود. در زمین مقدس همگونی و هماهنگی کلام و هجاهای موسیقی تاثیرگذاری را بیشتر کرده و بسیار هم خوب اجرا شده اند.

کیوان کیارس ضمن دیدار از تمرین گروه کر نامیرا با اشاره بر آشنایی با اکثر آثار فرهاد هراتی گفت :"با توجه به اینکه من با اکثر آثار فرهاد هراتی در ارتباط هستم، کاری که شنیدم مثل همیشه خوب بود". وی با بیان اینکه داشتن چنین گروهی زحمت بسیاری را می طلبد اضافه کرد : "در وهله ی اول جمع آوری چنین گروهی مسئله ی بزرگی است و بعد هم آموزش و تمرینات مستمر آن از نکات شاخص نامیرا است."
کیارس با اشاره به قطعات زمین مقدس گفت : "قطعات به لحاظ هنری و موسیقایی بسیار قابل احترام و ارزش هستند.رعایت کوک و نوانس ها توسط اعضای گروه بسیار عالی بود و به جرات می توانم بگویم نامیرا جزو گروه های انگشت شمار حرفه ای است. نامیرا در اجراها همیشه موفق بوده و موفقیت در این اجرا هم دور از انتظار نیست و امیدوارم در آینده این گروه موفقیت های بیشتری را تجربه کند."