tik8
پیگیری بلیط
حمیدرضا نعیمی و "چمدان" ترسناک آئیش ...

حمیدرضا نعیمی و "چمدان" ترسناک آئیش ...

  • ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
  • ساعت:۱۱:۳۸

شرح خبر

<p style="text-align: justify;">حمیدرضا نعیمی، یکی از بازیگران نمایش چمدان گفت:&nbsp;نمایش چمدان ترسناک&zwnj;ترین اثری است که تا&zwnj;به&zwnj;حال بازی کرده&zwnj;ام، اگرچه به&zwnj;ظاهر هیچ&zwnj;چیزی برای ترسیدن در آن وجود ندارد و در طول آن گاه شاهد خنده&zwnj;های تماشاگران هستم.<br /> از نمایش چمدان می&zwnj;ترسم به&zwnj;خاطر همه حرف&zwnj;هایی که دارد اما پنهانش می&zwnj;کند؛ فریادش نمی&zwnj;زند... شعار&zwnj;زده و سطحی نیست.<br /> نمایش چمدان، بغض فروخورده نسل من است که فرهاد آییش آن را (یا بخشی از آن را) فریاد می&zwnj;زند... .<br /> چقدر فریادهای آییش وقتی مادر را صدا می&zwnj;زند، وصف حال کودکان بی&zwnj;پناهی است که دیگر مأمن و پناهی ندارند.<br /> اگر بخواهم از میان آثار فرهاد آییش سه اثر را برگزینم و با خاطراتش زندگی کنم بی&zwnj;شک نمایش چمدان یکی از آنهاست؛ نمایشی که پس از ٢٢ سال در یاد و جان بینندگانش زنده است.</p>
منبع:روزنامه شرق