حمیدرضا نعیمی و "چمدان" ترسناک آئیش ...

۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت : ۱۵:۰۸
حمیدرضا نعیمی و "چمدان" ترسناک آئیش ...

حمیدرضا نعیمی، یکی از بازیگران نمایش چمدان گفت: نمایش چمدان ترسناک‌ترین اثری است که تا‌به‌حال بازی کرده‌ام، اگرچه به‌ظاهر هیچ‌چیزی برای ترسیدن در آن وجود ندارد و در طول آن گاه شاهد خنده‌های تماشاگران هستم.
از نمایش چمدان می‌ترسم به‌خاطر همه حرف‌هایی که دارد اما پنهانش می‌کند؛ فریادش نمی‌زند... شعار‌زده و سطحی نیست.
نمایش چمدان، بغض فروخورده نسل من است که فرهاد آییش آن را (یا بخشی از آن را) فریاد می‌زند... .
چقدر فریادهای آییش وقتی مادر را صدا می‌زند، وصف حال کودکان بی‌پناهی است که دیگر مأمن و پناهی ندارند.
اگر بخواهم از میان آثار فرهاد آییش سه اثر را برگزینم و با خاطراتش زندگی کنم بی‌شک نمایش چمدان یکی از آنهاست؛ نمایشی که پس از ٢٢ سال در یاد و جان بینندگانش زنده است.