همه چیز برای تعامل از جنس تعامل و برای تعامل در تئاتر "لطفن به این سیب دست بزنید"

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت : ۱۱:۴۰
همه چیز برای تعامل از جنس تعامل و برای تعامل در تئاتر "لطفن به این سیب دست بزنید"

تئاتر "لطفن به این سیب دست بزنید" شنبه  23 آبان 94 ساعت 18:30 در خانه نمایش دا میزبان منتقدین،هنرمندان و هنر دوستان شد.
حال و هوای اجرا که نگاهی تعاملی، مخاطب محور و پیشرو دارد توانست تاثیر خود را بر جمع صمیمی هنرمندان و منتقدین  بگذارد و جریان  جلسه نقد و برسی را به سمت شکل اجرایی کار ببرد و جلسه نقد و برسی هم کاملن به صورت تعاملی،مخاطب محور و پیشرو  سمتو سو پیدا کند و  از یک نقد و برسی دو طرفه به یک نقد و برسی جمعی و گفتگو محور بین همه افراد بینجامد.
حضور محمود آیدن سینماگر و همچنین ایده پردازه کارهای عباس کیارستمی و رضا آشفته عزیز منتقد نام آشنای تئاتر ایران، عرفانی پهلوانی از جوانان منتقد تئاتر ایران، مینا سلیمی از نقاشان برجسته و مجید جمشیدی در جلسه نقد و برسی باعث شد بار اندیشه ورزانه جلسه دو چندان شود. در این مجال نمی گنجد که در مورد تمام مباحث جلسه توضیح دهم اما چکیده ی این جلسه از نگاه رضا آشفته این بود که اجرای "لطفن به این سیب دست بزنید" در گونه خود قابل بحث است و بیان کرد که توانسته با تماشاگر خود تعامل کند،او را به اندیشه وادارد و او را وارد دنیای اجرایی نمایش کند. همچنین محمود آیدن گرامی هم بر این معتقد بود که اتمسفر و جهان بینی اجرا تاثیر خود را توانسته ایجاد کند حتی بیشتر از یک اثر نمایشی با خط داستانی مشخص و یا قصه محور.
تئاتر "لطفن به این سیب دست بزنید" فقط 11 روز دیگر در خانه نمایش دا اجرا خواهد شد