اولین "پنل تخصصی دراماتورژی" برگزار شد

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت : ۱۰:۲۸
اولین "پنل تخصصی دراماتورژی" برگزار شد

این پنل با مدیریت "علی پورعیسی" (فارغ التحصیل دراماتورژی و نقد دراماتیک دانشگاه ییل امریکا) برگزار شد. پورعیسی هدف پنل را کمک به تخصصی شدن تئاتر ایران و امید برای تاسیس رشته دراماتورژی بیان کرد و با اعضای اصلی پنل، منصور براهیمی، محمد رضا خاکی و عطاالله کوپال سعی در بیان حیطه‌های شغلی دراماتورژ و دروس اصلی دراماتورژی در سطح دانشگاهی داشت. پورعیسی برای ارائه راه‌کاری در راستای چنین هدفی دروس دراماتورژی دانشگاه ییل را الگو قرار داد و به شرح دروس و منابع پرداخت.
در واقع محور کلیدی این پنل حول نگاه رشته‌ای به «دراماتورژی» بود که بر اساس آن، دراماتورژی یک رشته‌ مستقل دانشگاهی است و همه‌ کارشناسان در این نکته با هم توافق داشتند که در مرحله‌ اول برای تدوین و تأسیس رشته‌ دراماتورژی آکادمیک لازم است جامعه‌ علمی و هنری نسبت به ضرورت کار دراماتورژی در شکل‌گیری یک کار نمایشی در کنار نمایشنامه نویس و کارگردان به "خودآگاهی" برسد. به عبارت دیگر هنرمندان و اندیشمندان باید به نقش دراماتورژ در پیدایش و تألیف و اجرای یک اثر نمایشی پی ببرند. به عقیده‌ صاحب نظران یکی از نقش‌های تخصصی و جدی که باید برای دراماتورژ در نظر گرفت مشاوره و خوانش متن نمایشنامه در سالن‌های تئاتر تحت عنوان مدیریت ادبی اجراست.
از دیگر نکات مهمی که در این پنل مطرح شد توجه به دامنه و گستره‌ این رشته و کاربردهای متفاوتی که می‌توان برای آن تصور کرد؛ یعنی ارتباط و در عین حال تفاوت مفهوم "دراماتورژی" با مفاهیمی چون "اقتباس"، "بینامتنیت"، "ادبیات تطبیقی" و "نقد" بود. اهميت رجوع به سنّت و متون کهن به عنوان آبشخور و خاستگاه ادبیات معاصر، و همزمان توجه به ضرورت‌های اجتماعی معاصر و حاضر در توسعه‌ی دراماتورژی از نكات ديگر مورد بحث در اين پنل و گفت وگو بود.