tik8
پیگیری بلیط
اکران فیلم های عباس کیا رستمی هم زمان با روز ملی سینما

اکران فیلم های عباس کیا رستمی هم زمان با روز ملی سینما

  • ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۷:۵۶

شرح خبر

<p style="text-align: justify;">به گزارش تیکت به نقل از روزنامه مردم سالاری، همزمان با نمايش فيلم 76 دقيقه و 15 ثانيه با عباس کیارستمی در فســتيوال ونيز، به احترام حضور و موقعيت كيارستمى در سينماى ايران و جهان، گروه سينماهنروتجربه همه سئانس&zwnj;هايش را امروز 21 شــهريور ماه در روز ملى سينما به اين فيلم اختصاص داده و به طور سمبليك دو نمايش ويژه از این هنرمند در نظرگرفته است. به گزارش ايسنا، سيف&zwnj;االله صمديان كه از حدود يك ماه پيش براى آماده&zwnj;سازى فيلم پرتره&zwnj;اى از عباس كيارستمى به قــول خودش به قرنطينه رفته بود، با پايــان كار و ارايه آن به فستيوال، هفته گذشته راهى ونيز شد تا از این فیلم در آنجا رونمايى شود. همانطوركه پيش از اين مســوولان گروه هنرو تجربه قول داده بودند، اين گروه ســينمايى قصد دارد، در روز ملى سينما 21 شهريور 1395 همه سانسهايش رادر تهران و شهرســتانها به دو فيلم ساخته سيف&zwnj;الله&zwnj; صمديان درباره عباس كيارستمى اختصاص بدهد. قرار اســت فيلــم &quot;76 دقيقــه و 15 ثانيــه با عباس كيارستمى&quot; و &quot;روزى روزگارى در مراكش&quot; مستند ورك شاپ كيارستمى ومارتين اسكورسيزى در سانسهايى در پى هم اكران شوند. &nbsp;ســيف&zwnj;االله صمديان، هنرمند، عكاس و فيلمساز، &nbsp;پيش ازاین ســفرگفته بود: فرصت كمتراز يــك ماه براى پذيرفتن پيشنهاداحمد كيارستمى &quot;پسر مرحوم کیارستمی&quot; واصرارآلبرتوباربارا مديرجشنواره فيلــم ونيز براى ســاخت چنین فیلمی نه از نظر حرفه&zwnj;اى درســت بود و نه من در موقعيتى بودم كه از نظر عاطفى و حســى قادر به انجام آن باشــم. ولی به هــرنحوى بود فكركردم بايد تمام موانع راكنار بگذارم و با جديت كار رادنبال كنم. صمدیان افزون کرد: با صبورى خانواده و طبيعتا همراهى همكاران آن هم در شــرايطى كه شماره تازه مجله تصوير در حال چاپ بود، مجبور به ايجاد شــرايطى شبيه قرنطينه شديم و اميدواريم نتيجه حاصل از اين فيلم بتواند به من و بيننده هاى فيلم امكان ورودآهسته وبى سروصدا به دنيايى را بدهد كه از تمام سروصداهاى آگاهانه و شعاری دور باشد. درست همانند دنياى ساده و مينى ماليستى خود عباس كيارستمى. اين هنرمند خاطرنشــان كرده بود: مساله بسيارمهم در ســاخت اين پرتره سينمايى اين بودكه تمامى ترس ناشى از فشردگى زمانى، خستگى&zwnj;هاى ناگزير ناشى از كار شبانه روزى حتی كج ســليقگى&zwnj;هاى احتمالى كه میتوانســت به نتيجه نهايى فيلم لطمه بزند، خوشبختانه با انرژى و حضور استثنايى كيارستمى درتك تك تصاويرفيلم ازبين رفت. از اينكه این مستند ىساخته شد كه كليشه&zwnj;ها و فرمولهاى قديمى را آگاهانه رعايت نكرد و كنارگذاشت، راضى&zwnj;ام؛ حتما نتيجه براى خود من هم در آينده راهگشا خواهد بود.</p>
منبع:روزنامه مردم سالاری