tik8
پیگیری بلیط
فریدزاده: اکتبر 1942 پاریس اثری دیدنی و پرکشش و اثرگذار

فریدزاده: اکتبر 1942 پاریس اثری دیدنی و پرکشش و اثرگذار

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۵:۳۶

شرح خبر

<p style="text-align: justify;"><span dir="RTL">عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تآتر عبدالرضا فریدزاده در ارتباط با نمایش&quot; اکتبر 1942 پاریس&quot; بیان می کند: نمایشی دیدنی ست با متنی بسیار ساختارمند و دقیق و محکم که میان اسطوره آنتیگونه و زندگی معاصر پل زده است و تکنیکهای نوشتار دراماتیک را بخوبی بکار گرفته است</span>.<span dir="RTL"> دارای طراحی صحنه&nbsp; خوبی است و کارگردانی درخور تامل و فکرشده. در میان بازی ها بازی خاص و موثر ریحانه سلامت به یادماندنی است</span>.<br /> <span dir="RTL">مسعود موسوی که بیشتر کارهای روایی و با مایه های طنز تلخ و گروتسک از او دیده ایم در اجرای اثری رآلیستی و تراژیک نیز خودی نشان داده است و این معلول زیرساخت اندیشه ای وی و نگاه تراژیک او به زندگی و انسان معاصر است که در کارهای روایی و طنزآمیزش نیز وجود دارد، در واقع انتخاب متن موسوی باتوجه به آن زیرساخت و نگاه، بسیار مناسب بوده و این انتخاب مناسب یکی از علل گیرایی این اجراست.به نظر می رسد بازی های&nbsp; غالبا تیپیکال بازیگران منهای خانم سلامت و خانم آقاجانی&nbsp;با شخصیت سازی دقیق متن تناسب چندانی ندارد</span>.<br /> <span dir="RTL">تابلوی آغازین اجرا و نبز قطع و وصل های فواصل صحنه ها نیز با روند جاری و جذاب آن تناسب دقبقی برقرار نمی کنند. اما بر روی هم این اثری دیدنی و پرکشش و اثرگذار است که دیدنش را به علاقمندان تئاتر توصیه می کنم</span>.</p>
منبع:ایران تئاتر