فریدزاده: اکتبر 1942 پاریس اثری دیدنی و پرکشش و اثرگذار

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت : ۱۰:۰۶
فریدزاده: اکتبر 1942 پاریس اثری دیدنی و پرکشش و اثرگذار

عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تآتر عبدالرضا فریدزاده در ارتباط با نمایش" اکتبر 1942 پاریس" بیان می کند: نمایشی دیدنی ست با متنی بسیار ساختارمند و دقیق و محکم که میان اسطوره آنتیگونه و زندگی معاصر پل زده است و تکنیکهای نوشتار دراماتیک را بخوبی بکار گرفته است. دارای طراحی صحنه  خوبی است و کارگردانی درخور تامل و فکرشده. در میان بازی ها بازی خاص و موثر ریحانه سلامت به یادماندنی است.
مسعود موسوی که بیشتر کارهای روایی و با مایه های طنز تلخ و گروتسک از او دیده ایم در اجرای اثری رآلیستی و تراژیک نیز خودی نشان داده است و این معلول زیرساخت اندیشه ای وی و نگاه تراژیک او به زندگی و انسان معاصر است که در کارهای روایی و طنزآمیزش نیز وجود دارد، در واقع انتخاب متن موسوی باتوجه به آن زیرساخت و نگاه، بسیار مناسب بوده و این انتخاب مناسب یکی از علل گیرایی این اجراست.به نظر می رسد بازی های  غالبا تیپیکال بازیگران منهای خانم سلامت و خانم آقاجانی با شخصیت سازی دقیق متن تناسب چندانی ندارد.
تابلوی آغازین اجرا و نبز قطع و وصل های فواصل صحنه ها نیز با روند جاری و جذاب آن تناسب دقبقی برقرار نمی کنند. اما بر روی هم این اثری دیدنی و پرکشش و اثرگذار است که دیدنش را به علاقمندان تئاتر توصیه می کنم.

رویدادهای مرتبط