tik8
پیگیری بلیط
آزاده صمدی برای بداهه گویی به تماشاخانه ملک می رود

آزاده صمدی برای بداهه گویی به تماشاخانه ملک می رود

  • ۱۱ آذر ۱۳۹۸
  • ساعت:۱۳:۳۶

شرح خبر

<p><span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/event/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9/" target="_blank" rel="noopener">نمایش بداهه</a></span> اثری از <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">آروند دشت آرای</a></span> که از 27 آبان ماه دوره جدید <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/event/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9/" target="_blank" rel="noopener">این نمایش</a></span> را به روی صحنه برده است، روز پنجشنبه 14 آذر ماه با بازی <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">آزاده صمدی</a></span> اجرا می شود.</p> <p><span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">ستاره پسیانی</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">دیبا خاتمی</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">آروند دشت آرای</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">کاظم سیاحی</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86/" target="_blank" rel="noopener">علی شادمان</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">امیر احمد قزوینی</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7/" target="_blank" rel="noopener">الهام کردا</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/" target="_blank" rel="noopener">رضا کیانیان</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86/" target="_blank" rel="noopener">سهیل مستجابیان</a></span>، <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%88%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">فاطمه نقوی</a> <span style="color: #000000;">و</span></span>&nbsp;<span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D9%88%D9%84%DA%A9/" target="_blank" rel="noopener">مارین ون هولک</a></span> بازیگران این نمایش هستند و در روز <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">آزاده صمدی</a></span> به جای <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7/" target="_blank" rel="noopener">الهام کردا</a></span> به روی صحنه می رود.</p> <p>پیش از این، در دوره قبلی نمایش بداهه این اتفاق نیز افتاده بود و در آن دوره <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7/" target="_blank" rel="noopener">الهام کردا</a></span> به دلیل بازی در نمایش شنیدن در شهر کیوتوی ژاپن از اجرا در نمایش &laquo;بداهه&raquo; باز مانده بود و <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">آزاده صمدی</a></span> به جای وی در نمایش بداهه به هنرمندی پرداخته بود.</p> <p><span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/celebrity/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener">آزاده صمدی</a></span> بازیگر تئاتر و تلویزیون ایرانی، متولد لاهیجان است. او در نمایش هایی چون بی شیر و شکر، دریا روندگان، بیداریخانه نسوان، روایت ناتمام یک فصل معلق به بازی پرداخته است. همچنین از افتخارات او می توان به کسب جوایز دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم آفریقا (بخش آثار ویدیویی) از بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر و&nbsp; جایزه بازیگری زن برتر در جشن شبکه سه سیما برای بازی در سریال راه بی&zwnj;پایان اشاره نمود.</p> <p>گفتنی است <span style="color: #b22222;"><a style="color: #b22222;" href="https://tik8.com/event/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9/" target="_blank" rel="noopener">نمایش بداهه</a></span> تا تاریخ 14 آذر ماه، ساعت 21:30 در تماشاخانه ملک برگزار می گردد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://tik8.com/event/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9/"><button style="background-color: #b22222; border: none; color: white; padding: 15px 32px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; border-radius: 12px; cursor: pointer;">خرید بلیط نمایش بداهه</button></a></p>
منبع:تیکت