کافه سپیده

خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع فاطمی، پاساژ تجاری کامران، طبقه زیر همکف

8894785