پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

خیابان انقلاب اسلامی- مابین خیابان ولیعصر (عج) و خیابان فلسطین- نبش کوچه برادران مظفر- پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

02100000000