پردیس سینمایی چارسو

تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - پردیس سینمایی چارسو

02100000000