پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

خیابان کارگر شمالی، خیابان 16، درب پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

02188220700