وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهران-خیابان شریعتی- بالاتر از چهار راه شهید قدوسی ( تقاطع خیابان شهید بهشتی) - ساختمان روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

02100000000