هتل اسپیناس پالاس

تهران، سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان 33، هتل اسپیناس پالاس

02100000000