موسسه سینمایی فجر

خیابان قائم مقام فراهانی، میدان طومانیان (شعاع )، خیابان خدری، پلاک 46 طبقه اول

02100000000