مرکز همایش های طهران

بزرگراه همت (شرق به غرب)، بعد از اشرفی اصفهانی، بلوار عدل، مرکز همایش های طهران

44451788