مرکز توسعه و آموزش فصل

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک 58، طبقه سوم

02189787468

مرکز توسعه و آموزش فصل يك ارائه دهنده تخصصي خدمات مشاوره اي و آموزشي در حوزه هاي مديريت پروژه، مديريت حقوقي و مديريت مالي (سرمايه گذاري) مي باشد. اين مجموعه با هدف رفع نيازهاي افراد و بنگاه هاي اقتصادي به توسعه مهارت هاي حرفه اي و پياده سازي راهكارهاي سازماني بر توليد و ارائه خدمات دانش محور در قالب خدمات آموزشي و خدمات مشاوره اي-اجرايي متمركز گرديده است.
مركز توسعه و آموزش فصل در طول بيش از يك دهه از فعاليت خود، موفق به ارائه خدمات تخصصي به سازمان هاي دولتي و خصوصي در صنايع مختلف و برگزاری صدها سمینار، کارگاه و دوره آموزشی گرديده است و جایگاه خود را به عنوان یک ارائه دهنده خدمات حرفه اي دانش محور (Knowledge-based Professional Services) در ایران تثبیت نموده است.

رويكرد مركز به حوزه مديريت پروژه
مركز توسعه و آموزش فصل از سال 1390 با اتخاذ رویکردی بين المللي به حوزه مديريت پروژه، ضمن اخذ تاییدیه رسمی از عالی ترین مرجع مدیریت پروژه در سطح بین الملل (موسسه مديريت پروژه آمريكا)، و با در نظر گرفتن نياز سازمان ها و افراد فعال در اين زمينه اقدام به طراحي و توليد خدمات آموزشي و مشاوره اي نوآورانه اي نمود. برگزاري اوّلين دوره هاي آموزشي مورد تاييد موسسه مديريت پروژه آمريكا به زبان فارسي و در داخل كشور از جمله اوّلين دستاوردهاي شاخص اين حركت رو به جلو بوده است.
مركز توسعه و آموزش فصل هم اكنون با تمركز بر مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني PMI (موسسه مديريت پروژه آمريكا)، خدمات منحصربفردي را در زمينه استقرار و بهبود نظام مدیریت پروژه سازمانی ارائه مي دهد که توجه بسیاری از سازمان های پروژه محور پيشتاز کشور را به خود جلب نموده است