مدرسه هنرهای معاصر آکادمی سینما

میدان هفت تیر، خیایان کریم خان، ویلای شمالی ( نجات الهی)، کوچه زبرجد، پلاک 10

02100000000