مجموعه ورزشی چیتگر

تهران- پارک چیتگر- بلوار شهید دستواره- باشگاه پینت بال چیتگر

02100000000