مجموعه هوشمندسازی مکانیزم های سازمانی و صنعتی

تهران، مترو جهاد، تقاطع فاطمی و ولیعصر، ساختمان شماره ۱، واحد ۳۸

09022606022