مجموعه فرهنگی ورزشی شهید احمد کشوری

تهران-خیابان میرداماد- خیابان رازان جنوبی- ورزشگاه شهید احمد کشوری

02122269270

زمین چمن اصلی به مساحت تقریبی 28030 متر به همراه 2 قوسی پیست دروازه که هر کدام به مساحت تقریبی2900 متر می باشد كه در سال 1350 تاسیس و در سال 1381 اين زمين چمن فوتبال به زمين چمن مصنوعي تبديل گشت كه اولين زمين چمن مصنوعي استاندارد در كشور به شمار مي رود.