مجموعه تماشاخانه پایتخت

میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴٢

021۶۶۴۰۴۱۳۱