مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (رشت)

رشت، میدان شهرداری، ابتدای خیابان سعدی، مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص)، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

01313322184