مجتمع آموزشی شهید حیدری (خانه مشق)

تهران، خیابان آزادی، انتهای بلوار استاد معین، نبش خیابان دستغیب، مجتمع آموزشی شهید حیدری

02166035892