فرهنگسرای کوثر

کرج ـ بلوار هفت تیر ـ چهارراه کارخانه قند ـ فرهنگسرای کوثر

02632247140