فرهنگسرای ولایت

کرج، فردیس، جاده ملارد، روبروی خیابان اهری، انتهای گلستان چهلم، اداره فرهنگ و ارشاد فردیس

02100000000