سینما هلال زاهدان

زاهدان، خیابان آزادی، روبروی پارک شادی ها

05433224442